Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2016

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza

PDFZałącznik nr. 1.pdf

1.1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 520/2015 z dnia 7 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt . opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

PDFOpinia.pdf

 

2. Projekt Budżetu Gminy Lubrza na rok 2016

PDFZałącznik nr. 2.pdf

2.1 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 519/2015 z dnia 7 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt . opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016r.

PDFOpinia.pdf
 

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XII.91.2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 grudnia 2015r..pdf.pdf

4. Budżetu Gminy Lubrza na rok 2016.

PDFInformacja za I kwartał 2016r..pdf
PDFInformacja za II kwartał 2016 r..pdf

PDFInformacja za III kwartał 2016 r.pdf

PDFInformacja za IV kwartał 2016 roku..pdf, PDFInformacja za IV kwartał 2016r. - korekta.pdfPDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r..pdf

PDFUchwała Nr XII.92.2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 grudnia 2015r..pdf,

5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 661/2015 z dnia 13 stycznia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt . opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
PDFopinia.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.pdf

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016.

PDFZarzadzenie Nr 0050.254.2017 z dnia 24 marca 2017r..pdf