Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Obywatelskie, Obronne i Zarządzania Kryzysowego

NUMERY KONT BANKOWYCH URZĘDU

Zapraszamy na stronę www.obywatel.gov.pl znajdą tam Państwo najaktualniejsze informacje i wnioski dotyczące USC, dowodów osobistych, meldunków.

Banner prowadzący odnośnikiem do strony www.obywatel.gov.pl

Zapraszamy na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/ znajdą tam Państwo najaktualniejsze informacje i wnioski dotyczące działalności gospodarczej.
Banner prowadzący odnośnikiem do strony https://prod.ceidg.gov.pl/ Strony Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

Oraz na naszą stronę z wnioskami i informacjami:
 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOCXKarta-pracy-dzialalnosc-gospodarcza .docx

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU - DETAL, GASTRONOMIA

DOCXKarta pracy Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.docx

DOCwniosek o wydanie zezwolenia na alkohol.doc

WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

DOCXKarta pracy alkohol2.docx

DOCWniosek_detal_jednorazowe.doc

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

DOCXKarta pracy- udostępnienie danych z PESEL.docx

DOCformularz nr 1.doc  WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

DOCformularz nr 2.doc WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE  DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM 

PDFformularz nr 3.pdf WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

DOC2. pełnomocnictwo.doc


MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

PDFKARTA INFORMACYJNA Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.pdf
DOCWniosek zainteresowanych o nadanie medalu za 50 lecie malzenstwa.doc

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

Aktualne procedury, wnioski i formularze dostępne są na stronie www.obywatel.gov.pl


WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

Aktualne procedury, wnioski i formularze dostępne są na stronie www.obywatel.gov.pl


ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT STAŁY, ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY; ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP

Aktualne procedury, wnioski i formularze dostępne są na stronie www.obywatel.gov.pl


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

DOCKarta-uslug-wydawanie-zaswiadczen-z-rejestru-mieszkancow .doc

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc

DOC2. pełnomocnictwo.doc

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

DOCXKarta pracy- wymeldowanie decyzją .docx

 

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - UTRATA, USZKODZENIE, ZNISZCZENIE

DOCXkarta-pracy-utrata-dowodu.docx
PDFformularz-zgloszenia-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego.pdf

Aktualne procedury, wnioski i formularze dostępne są na stronie www.obywatel.gov.pl

WYDAWANIE DOWODU OSOBISTEGO

DOCXKarta pracy - złożenie wniosku o dowód.docx

Aktualne procedury, wnioski i formularze dostępne są na stronie www.obywatel.gov.pl

 

NIEUPRAWNIONE WYKORZYSTANIE DANYCH

DOCXKarta pracy- nieuprawnione wykorzystanie danych.docx
PDFformularz_zgloszenie_nieuprawnionego_wykorzystania_danych_osobowych.pdf

 

PRZEKAZANIE DANYCH KONTAKTOWYCH

DOCXKarta pracy- przekazanie danych kontaktowych.docx
PDFwniosek-o-przekazanie-danych-do-rejestru-danych-kontaktowych-o-aktualizacje-danych-w-rejestrze-danych-kontaktowych-o-usuniecie-danych-z-rejestru-danych-kontaktowych.pdf
 

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

DOCWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.doc
DOCKarta Usług - Wpis do rejestru wyborców.doc
 

UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

DOCWniosek o udostępnienie rejestru wyborców.doc
DOCwniosek-o-udostepnienie-spisu-wyborcow.doc
DOCKarta Usług - udostępnienie rejestru wyborców.doc

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

DOCwniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-prawie-do-glosowania.doc
PDFInformacja w sprawie pobierania zaświadczeń o prawie do głosowania.pdf

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

DOCwniosek-o-dopisanie-do-spisu-wyborcow.doc
PDFInformacja w sprawie dopisania do spisu wyborców.pdf
PDFInformacja w sprawie możliwości sprawdzenia przez wyborcę czy został ujęty w spisie wyborców.pdf