Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kadencja 2014-2018

 

Uchwały Rady Gminy Lubrza - kadencja 2014-2018
L.p Numer i data uchwały w sprawie do pobrania status Uwagi
1.

Nr I/1/2014 
z dnia 28 listopada 2014r.  

Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr I.1.2014r. z dn. 28.11.2014r..pdf (290,17KB)     obowiązująca  
2. Nr I/2/2014
z dnia 28 listopada 2014r.

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr I.2.2014r. z dn. 28.11.2014r..pdf (290,77KB)       
 
obowiązująca  
3. Nr II/3/2014 z dnia 03 grudnia 2014r.

  powołania stałych komisji rady gminy.

PDFUchwała Nr II.3.2014r. z dn. 03.12.2014r..pdf (206,57KB)
 
obowiązująca  
4. Nr II/4/2014
z dnia 03 grudnia 2014r.
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PDFUchwała Nr II.4.2014r. z dn. 03.12.2014r..pdf (115,39KB)
 
obowiązująca  
5. Nr II/5/2014
z dnia 03 grudnia 2014r.
 zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2014 rok PDFUchwała Nr II.5.2014r. z dn. 03.12.2014r..pdf (211,10KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 5.12.2014r. poz. 2703)
6. Nr III/6/2014
z dnia 17 grudnia 2014r.
 Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na rok 2015 PDFUchwała Nr III.6.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf (822,86KB)
 
obowiązująca zmieniona Uchwałą nr XI/63/2015 z dn. 28.11.2015r.
7. Nr III/7/2014
z dnia 17 grudnia 2014r.
ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2015r. PDFUchwała Nr III.7.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf (215,23KB)
 


obowiązująca

zmieniona Uchwałą nr V/18/2015 z dn. 26.02.2015r.
8. Nr III/8/2014
z dnia 17 grudnia 2014r.

przedłożenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015r.

PDFUchwała Nr III.8.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf (1,06MB)
 
utraciła moc na podst. Uchwały nr V/19/2015 z dn. 26.02.15r.  
9. Nr III/9/2014
z dnia 17 grudnia 2014r.
zmian budżetu Gminy Lubrza na 2014r. PDFUchwała Nr III.9.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf (120,04KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 22.12.2014r. poz. 2792)
10. Nr III/10/2014
z dnia 17 grudnia 2014r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr III.10.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf (713,44KB)          
 
obowiązująca  
11. Nr III/11/2014
z dnia 17 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

PDFUchwała Nr III.11.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf (116,25KB)
 
uchwała nieważna - Wyrok Woj. Sądu Admin. w Opolu sygn. akt. SA/Op 288/15 z dn. 22.09.2015r.
PDFWyrok - sygn. akt II SA.Op 288.15.pdf (8,73MB)
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 22.12.2014r. poz. 2793)
12. Nr III/12/2014
z dnia 17 grudnia 2014r.
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza. PDFUchwała Nr III.12.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf (149,51KB)
 
Utraciła moc na podst. Uchwały
Nr XXX/203/2017 z dn. 22.12.2017r
.
 
13. Nr III/13/2014
z dnia 17 grudnia 2014r.

ustalenia wysokości diet radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy.

PDFUchwała Nr III.13.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf (219,23KB)
 
Utraciła moc na podst.Uchwały nr VII/33/2015 z dn. 21.04.2015r.  
14. Nr III/14/2014
z dnia 17 grudnia 2014r.
wieloletniej prognozy finansowej. PDFUchwała Nr III.14.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf (834,18KB)
 
obowiązująca  
15. Nr III/15/2014
z dnia 17 grudnia 2014r.
 budżetu Gminy Lubrza na 2015r. PDFUchwała Nr III.15.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf (553,33KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 22.12.2014r. poz. 2794)
16. Nr IV/16/2015
z dnia 9 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

PDFUchwała Nr IV.16.2015 z dnia 9 lutego 2015r..pdf (96,97KB)
 
obowiązująca - utraciła moc na podst. Uchwały Nr XVIII/135/2016 z dn. 25.10.2016r Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 12.02.2015r. poz. 327)
17. Nr IV/17/2015
z dnia 9 lutego 2015r.

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z radnym Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr IV.17.2015 z dnia 9 lutego 2015r..pdf (133,36KB)
 
obowiązująca  
18 Nr V/18/2015
z dnia 26 lutego 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2015r. PDFUchwała Nr V.18.2015 z dnia 26 lutego 2015r..pdf (109,80KB)
 
obowiązująca  
19 Nr V/19/2015
z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015r. PDFUchwała Nr V.19.2015 z dnia 26 lutego 2015r..pdf (278,54KB)
 
obowiązująca  
20 Nr V/20/2015
z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Lubrza środków stanowiących fundusz sołecki PDFUchwała Nr V.20.2015 z dnia 26 lutego 2015r..pdf (89,21KB)
 
obowiązująca  
21 Nr V/21/2015
z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej PDFUchwała Nr V.21.2015 z dnia 26 lutego 2015r..pdf (88,62KB)
 
obowiązująca  
22 Nr V/22/2015
z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015r PDFUchwała Nr V.22.2015 z dnia 26 lutego 2015r..pdf (154,42KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 03.03.2015r. poz. 487)
23 Nr V/23/2015
z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr V.23.2015 z dnia 26 lutego 2015r..pdf (716,82KB)
 
obowiązująca  
24 Nr VI/24/2015
z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 26 lutego 2015r. na działalność Wójta Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr VI.24.2015 z dn. 25.03.2015r..pdf (141,87KB)
 

obowiązująca Strony
25 Nr VI/25/2015
z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PDFUchwała nr VI.25.2015 z dnia 25 marca 2015r..pdf (97,41KB)
 

wejdzie w życie z dniem 16.04.2015r.

obowiązująca

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 01.04.2015r. poz. 785)
26 Nr VI/26/2015
z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2015

PDFUchwała nr VI.26.2015 z dnia 25 marca 2015r..pdf (114,44KB)
 

nieważna

Rozstrzygnięcie Nadrorcze Wojewody Opolskiego
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Opolskiego z dn.29.04.15r..pdf (111,11KB)
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 01.04.2015r. poz. 786)
27 Nr VI/27/2015
z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok PDFUchwała nr VI.27.2015 z dnia 25 marca 2015r..pdf (122,44KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 08.04.2015r. poz. 909)
28 Nr VI/28/2015
z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr VI.28.2015 z dnia 25 marca 2015r..pdf (711,09KB)
 
obowiązująca  
29 Nr VI/29/2015
z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza” PDFUchwała Nr VI.29.2015 z dnia 25 marca 2015r..pdf (91,36KB)
 
obowiązująca  
30 Nr VI/30/2015
z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Trzebina

PDFUchwała Nr VI.30.2015 z dnia 25 marca 2015r..pdf (44,28MB)
 

wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego data wejścia
w życie
15 maja 2015r

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 14.04.2015r. poz 988.
31 Nr VII/31/2015
z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr III/13/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy PDFUchwała Nr VII.31.2015 z dnia 21 kwietnia 2015r..pdf (112,81KB)
 
obowiązująca  
32 Nr VII/32/2015
z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy PDFUchwała Nr VII.32.2015 z dnia 21 kwietnia 2015r..pdf (1,03MB)
 
obowiązująca  
33 Nr VII/33/2015
z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym gminy PDFUchwała Nr VII.33.2015 z dnia 21 kwietnia 2015r..pdf (116,88KB)
 
obowiązująca - utraciła moc na podst.Uchwałą Nr XVIII/131/2016 z dn. 25.10.2016r  
34 Nr VII/34/2015
z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok PDFUchwała Nr VII.34.2015 z dnia 21 kwietnia 2015r..pdf (220,26KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 29.04.2015r. poz. 1050)
35 Nr VII/35/2015
z dnia 21 kwietnia 2015r.
zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr VII.35.2015 z dnia 21 kwietnia 2015r..pdf (735,76KB)
 
obowiązująca  
36 Nr VIII/36/2015
z dnia 8 czerwca 2015r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminy Lubrza za 2014r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

PDFUchwała Nr VIII.36.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf (87,19KB)
 
obowiązująca  
37 Nr VIII/37/2015
z dnia 8 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2014r.

PDFUchwała Nr VIII.37.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf (109,21KB)
 
obowiązująca  
38 Nr VIII/38/2015
z dnia 8 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr VIII.38.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf (150,35KB)
 
obowiązująca  
39 Nr VIII/39/2015
z dnia 8 czerwca 2015r.

w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądowych                          na kadencję 2016 – 2019

PDFUchwała Nr VIII.39.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf (91,17KB)
 
obowiązująca  
40 Nr VIII/40/2015
z dnia 8 czerwca 2015r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku PDFUchwała Nr VIII.40.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf (281,14KB)
 
obowiązująca  
41 Nr VIII/41/2015
z dnia 8 czerwca 2015r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji
o kandydatach na ławników

PDFUchwała Nr VIII.41.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf (96,13KB)
 
obowiązująca  
42 Nr VIII/42/2015
z dnia 8 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nrXX/164/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę  z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

PDFUchwała Nr VIII.42.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf (101,03KB)
 
obowiązująca  
43 Nr VIII/43/2015
z dnia 8 czerwca 2015r.

w sprawie wystąpienia Gminy Lubrza z Fundacji Euro-Country Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich

PDFUchwała nr VIII.43.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf (237,72KB)

 
obowiązująca  
44 Nr VIII/44/2015
z dnia 8 czerwca 2015r.

w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFUchwała Nr VIII.44.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf (93,75KB)
 
obowiązująca  
45 Nr VIII/45/2015
z dnia 8 czerwca 2015r.
w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2015 PDFUchwała Nr VIII.45.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf (120,58KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 16.06.2015r. poz. 1437)

 

46 Nr VIII/46/2015
z dnia 8 czerwca 2015r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr VIII.46.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf (757,41KB)
 
obowiązująca  
47 Nr VIII/47/2015
z dnia 8 czerwca 2015r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Trzebina” PDFUchwała Nr VIII.47.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf (3,81MB)
 
wejdzie w życie z dniem 23.07.2015r. Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 22.06.2015r. poz. 1470)
48 Nr VIII/48/2015
z dnia 8 czerwca 2015r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2015 - 2019

PDFUchwała Nr VIII.48.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf (139,92KB)
 
wejdzie w życie z dniem 26.06.2015r. Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 12.06.2015r. poz. 1429)
49 Nr IX/49/2015 z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr III/11/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

PDFUchwała nr IX.49.2015 z dnia 2 lipca 2015r..pdf (246,84KB)
 
obowiązująca  
50 Nr IX/50/2015 z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup mikrobusa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku

PDFUchwała nr IX.50.2015 z dnia 2 lipca 2015r..pdf (94,26KB)
 
obowiązująca  
51 Nr IX/51/2015 z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej PDFUchwała nr IX.51.2015 z dnia 2 lipca 2015r..pdf (172,98KB)
 
obowiązująca
Utraciła moc na podst. uchwały nr XXII/221/2018 z dn. 27.03.2018r.
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 07.07.2015r. poz. 1648)
52 Nr IX/52/2015 z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok PDFUchwała nr IX.52.2015 z dnia 2 lipca 2015r..pdf (121,31KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 10.07.2015r. poz. 1685)
53 Nr IX/53/2015 z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała nr IX.53.2015 z dnia 2 lipca 2015r..pdf (753,60KB)
 
obowiązująca  
54 Nr IX/54/2015 z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie apelu do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne

PDFUchwała nr IX.54.2015 z dnia 2 lipca 2015r..pdf (154,97KB)
 
obowiązująca  
55 Nr X/55/2015 z dnia 21 września 2015r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 2 sztuk lipy drobnolistnej  PDFUchwała nr X.55.2015 z dnia 21 września 2015r.pdf (91,08KB)
 
weszła w życie z dniem 10.10.2015r.
obowiązująca
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 25.09.2015r. poz. 2031)
56 Nr X/56/2015 z dnia 21 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza

PDFUchwała nr X.56.2015 z dnia 21 września 2015r..pdf (99,75KB)
 
akt pierwotny posiada tekst jednolity Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 25.09.2015r. poz. 2032)
57 Nr X/57/2015 z dnia 21 września 2015r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok

PDFUchwała nr X.57.2015 z dnia 21 września 2015r..pdf (217,08KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 30.09.2015r. poz. 2062)
58 Nr X/58/2015 z dnia 21 września 2015r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr X.58.2015 z dnia 21 września 2015r..pdf (771,78KB)
 
obowiązująca  
59 Nr X/59/2015 z dnia 21 września 2015r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Gminy Lubrza Uchwały nr VI/30/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Trzebina

PDFUchwała nr X.59.2015 z dnia 21 września 2015r..pdf (90,98KB)
 
obowiązująca  
60 Nr X/60/2015 z dnia 21 września 2015r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Gminy Lubrza Uchwały nr VI/30/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Trzebina

PDFUchwała nr X.60.2015 z dnia 21 września 2015r..pdf (91,06KB)
 
obowiązująca  
61 Nr X/61/2015 z dnia 21 września 2015r.

w sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy Lubrza do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu DK40 z drogami prowadzącymi do Lubrzy i Skrzypca

PDFUchwała nr X.61.2015 z dnia 21 września 2015r..pdf (166,70KB)
 
obowiązująca  
62 Nr XI/62/2015 z dnia 28 października2015r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2016 -2019 PDFUchwała Nr XI.62.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (306,28KB)
 
obowiązująca  
63 Nr XI/63/2015 z dnia 28 października2015r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2015r.

PDFUchwała Nr XI.63.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (116,77KB)
 
obowiązująca  
64 Nr XI/64/2015 z dnia 28 października2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubrza przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia.

PDFUchwała Nr XI.64.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (246,21KB)
 

 obowiązująca od dnia 19.11.2015r.

utraciła moc na podst. Uchwały
Nr XXX/210/2017 z dn. 22.12.2017r.

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2344)
65 Nr XI/65/2015 z dnia 28 października2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XI.65.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (221,86KB)
 

obowiązująca od dnia 19.11.2015r.

zmieniona Uchwałą Nr XIX/140/2016 z dn. 22.11.2016r

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2345)

Akt posiada TEKST JEDNOLITY - Uchwała Nr XXX/197/2017 z dn. 22.12.2017r.PDFUchwała Nr XXX.197.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (485,31KB)

UCHYLONA UCHWAŁĄ NR XX/142/2020
z dn. 18.06.2020r.

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 29.12.2017r. poz. 3377)
66 Nr XI/66/2015 z dnia 28 października2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XI.66.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (110,22KB)

 

obowiązująca od dnia 19.11.2015r.

zmieniona Uchwałą Nr XIX/141/2016 z dn. 22.11.2016r

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2346)

 

Akt posiada TEKST JEDNOLITY - Uchwała Nr XXX/198/2017 z dn. 22.12.2017r.PDFUchwała Nr XXX.198.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (387,27KB)

zmieniona Uchwałą Nr XV/112/2019 z dn. 19.12.2019r.UCHYLONA UCHWAŁĄ NR XX/145/2020 z dn. 18.06.2020r.

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 29.12.2017r. poz. 3376)

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4069)

67 Nr XI/67/2015 z dnia 28 października2015r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.

PDFUchwała Nr XI.67.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (96,72KB)
 

 

Uchylona Uchwałą Nr XX/142/2020 z dnia 18.06.2020r.

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2347)
68 Nr XI/68/2015 z dnia 28 października2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe PDFUchwała Nr XI.68.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (91,95KB)
 
obowiązująca od dnia  19.11.2015r. Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2348)
69 Nr XI/69/2015 z dnia 28 października2015r. w sprawie poboru podatków, opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  PDFUchwała Nr XI.69.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (100,87KB)

 

obowiązująca od dnia  19.11.2015r.

utraciła moc na podst. Uchwały Nr V/37/2019 z dn. 25.03.2019r.

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2349)
70 Nr XI/70/2015 z dnia 28 października2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała Nr XI.70.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (93,37KB)
 
obowiązująca od dnia 19.11.2015r. zmieniona Uchwałą Nr V/38/2019 z dn. 25.03.2019r. Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2350)
71 Nr XI/71/2015 z dnia 28 października2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości płaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała Nr XI.71.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (191,31KB)
 
obowiązująca od dnia  19.11.2015r. Utraciło moc na podst. Uchwały Nr XV/107/2019 z dn. 19.12.2019r. Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2351)
72 Nr XI/72/2015 z dnia 28 października2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 PDFUchwała Nr XI.72.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (115,00KB)
 
obowiązująca od dnia  19.11.2015r.  
73 Nr XI/73/2015 z dnia 28 października2015r. w sprawie opłaty targowej  PDFUchwała Nr XI.73.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (94,75KB)
 
obowiązująca od dnia 19.11.2015r. Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2352)
74 Nr XI/74/2015 z dnia 28 października2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku PDFUchwała Nr XI.74.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (251,16KB)
 

uchylona Uchwałą nr XII/84/2015 z dn. 9.12.2015r.

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2353)
75 Nr XI/75/2015 z dnia 28 października2015r. w sprawie podatku od środków transportowych  PDFUchwała Nr XI.75.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (397,25KB)
 
obowiązująca od dnia 19.11.2015r. Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2354)
76 Nr XI/76/2015 z dnia 28 października2015r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji
w sprawie podatku leśnego.

PDFUchwała Nr XI.76.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (218,98KB)
 
obowiązująca od dnia 19.11.2015r. Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2355)
77 Nr XI/77/2015 z dnia 28 października2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok.  PDFUchwała Nr XI.77.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (122,67KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 12.11.2015r. poz. 2506)
78 Nr XI/78/2015 z dnia 28 października2015r. w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej. PDFUchwała Nr XI.78.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (813,00KB)

 
obowiązująca  
79 Nr XI/79/2015 z dnia 28 października2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego PDFUchwała Nr XI.79.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf (223,21KB)
 
obowiązująca od dnia  19.11.2015r. Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2356)
80 Nr XII/80/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2016r.

PDFUchwała nr XII.80.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf (112,90KB)
 
obowiązująca  
81 Nr XII/81/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2016r.

PDFUchwała nr XII.81.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf (438,99KB)
 
obowiązująca  
82 Nr XII/82/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2016 rok

PDFUchwała nr XII.82.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf (223,44KB)
 
obowiązująca  
83 Nr XII/83/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu  pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora

PDFUchwała nr XII.83.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf (2,07MB)
 
obowiązująca  
84 Nr XII/84/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku

PDFUchwała nr XII.84.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf (255,30KB)

Utraciła moc na podst. uchwały Nr XIII/89/2019 z dn. 25.10.2019r.

wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z 2015r. z dn. 14.12.2015r, poz. 3050
85 Nr XII/85/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

PDFUchwała nr XII.85.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf (116,45KB)
 
wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego Utraciła moc na podst. uchwały Nr XXXIV/251/2021 z dn. 17.12.2021r.   Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z 2015r. z dn. 14.12.2015r, poz. 3051
86 Nr XII/86/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok

PDFUchwała nr XII.86.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf (123,06KB)
 

wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z 2015r. z dn. 15.12.2015r, poz. 3086
87 Nr XII/87/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała nr XII.87.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf (804,72KB)
 
obowiązująca  
88 Nr XII/88/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”

PDFUchwała nr XII.88.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf (222,21KB)
 
obowiązująca  
89 Nr XII/89/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy

PDFUchwała nr XII.89.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf (107,89KB)
 

obowiązująca

Traci moc z dniem 1 .06.2022r. na podst. uchwały Nr XXXVIII/281/2022 z dn. 28.04.2022r.

 
90 Nr XII/90/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy

PDFUchwała nr XII.90.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf (93,00KB)
 
obowiązująca  
91 Nr XII/91/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała nr XII.91.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf (897,39KB)
 
 obowiązująca  
92 Nr XII/92/2015 z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2016r. PDFUchwała nr XII.92.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf (3,50MB)
 
 obowiązująca Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z 2015r. z dn. 16.12.2015r, poz. 3093
93 Nr XIII/93/2016 z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2016 PDFUchwała Nr XIII.93.2016 z dnia 2 lutego 2016r..pdf (185,44KB)
 
 obowiązująca  
94 Nr XIII/94/2016 z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XIII.94.2016 z dnia 2 lutego 2016r..pdf (843,00KB)
 
 obowiązująca  
95 Nr XIII/95/2016 z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XIII.95.2016 z dnia 2 lutego 2016r..pdf (167,69KB)
 
wejdzie w życie z dniem w dniu 23 lutego 2016r.
zmieniona Uchwałą Nr V/30/2019 z dn. 25.03.2019r.
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dn.8.02.2016r, poz. 359
96 Nr XIII/96/2016 z dnia 2 lutego 2016r.

w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości Lubrza na lata 2016-2020”.

PDFUchwała Nr XIII.96.2016 z dnia 2 lutego 2016r..pdf (347,16KB)
 
obowiązująca  
97 Nr XIII/97/2016 z dnia 2 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubrza.

PDFUchwała Nr XIII.97.2016 z dnia 2 lutego 2016r..pdf (93,31KB)  wejdzie w życie z dniem w dniu 23 lutego 2016r. Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dn.8.02.2016r, poz. 360
98 Nr XIII/98/2016 z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie powołania Gminnego Koordynatora Odnowy Wsi PDFUchwała Nr XIII.98.2016 z dnia 2 lutego 2016r..pdf (92,57KB)
 
obowiązująca  
99 Nr XIV/99/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku  PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.99.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf (21,47MB)
 
obowiązująca  
100 Nr XIV/100/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.100.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf (32,95MB)
 
obowiązująca  
101 Nr XIV/101/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku  PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.101.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf (16,18MB)
 
obowiązująca  
102 Nr XIV/102/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku 
W związku z dużym rozmiarem pliku, został on podzielony na części w celu sprawnego pobrania.
Po pobraniu wszystkich części należy go rozpakować za pomocą darmowego programu 7zip. ( http://7-zip.org.pl/)
 Za utrudnienia przepraszamy

001Uchwała Nr XIV.102.2016 z dnia 24 marca 2016r..zip.001 (20,00MB)
002Uchwała Nr XIV.102.2016 z dnia 24 marca 2016r..zip.002 (20,00MB)
003Uchwała Nr XIV.102.2016 z dnia 24 marca 2016r..zip.003 (20,00MB)
004Uchwała Nr XIV.102.2016 z dnia 24 marca 2016r..zip.004 (14,28MB)

obowiązująca  
103 Nr XIV/103/2016 z dnia 24 marca 2016r. w  sprawie  przyjęcia przez Gminę Lubrza Koncepcji Zintegrowanego Transportu Publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 roku
W związku z dużym rozmiarem pliku, został on podzielony na części w celu sprawnego pobrania.
Po pobraniu wszystkich części należy go rozpakować za pomocą darmowego programu 7zip. (http://7-zip.org.pl/).
Za utrudnienia przepraszamy

001Uchwała Nr XIV.103.2016 z dnia 24 marca 2016r..zip.001 (30,00MB)
002Uchwała Nr XIV.103.2016 z dnia 24 marca 2016r..zip.002 (30,00MB)
003Uchwała Nr XIV.103.2016 z dnia 24 marca 2016r..zip.003 (30,00MB)
004Uchwała Nr XIV.103.2016 z dnia 24 marca 2016r..zip.004 (119,90KB)

obowiązująca  
104 Nr XIV/104/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2016. PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.104.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf (113,33KB)
 
obowiązująca od dnia 15.04.2016r. Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 31.03.2016r. poz. 727)
105 Nr XIV/105/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości  Trzebina na lata 2016-2022” PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.105.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf (2,50MB)
 
obowiązująca  
106 Nr XIV/106/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości  Olszynka na lata 2016-2022” PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.106.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf (345,77KB)
 
obowiązująca  
107 Nr XIV/107/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości  Jasiona na lata 2016-2022” PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.107.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf (376,82KB)
 
obowiązująca  
108 Nr XIV/108/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.108.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf (1,05MB)
 
obowiązująca  
109 Nr XIV/109/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.  PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.109.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf (236,00KB)
 
obowiązująca od dnia 15.04.2016r. Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 31.03.2016r. poz. 728)
110 Nr XIV/110/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.110.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf (161,30KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 10.02.2017r. poz. 467)
111 Nr XIV/111/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2016  PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.111.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf (644,76KB)

 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 01.04.2016r. poz. 745)
112 Nr XIV/112/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.112.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf (741,68KB)
 
obowiązująca  
113 Nr XIV/113/2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza.  PDFUchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.113.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf (1,96MB)
 

obowiązująca -  nieważna w części ( par. 2 ust. 1 i 2) - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr IN.VI.742.5.2016.AD z dn. 29.04.2016r.PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolsk. do Uchwały RG Nr XIII.113.2016 z dn. 24 marca 2016r..pdf (120,78KB)

 

 
114 Nr XV/114/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. PDFUchwała Nr XV.114.2016 z dnia 27 kwietnia 2016r..pdf (178,61KB)
 
obowiązująca  
115 Nr XV/115/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016r. w wodę.  PDFUchwała Nr XV.115.2016 z dnia 27 kwietnia 2016r..pdf (122,36KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 09.05.2016r. poz. 1047)
116 Nr XV/116/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej wodę.  PDFUchwała Nr XV.116.2016 z dnia 27 kwietnia 2016r..pdf (741,06KB)
 
obowiązująca  
117 Nr XV/117/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Prudniku.

PDFUchwała Nr XV.117.2016 z dnia 27 kwietnia 2016r..pdf (197,83KB)
 
obowiązująca  
118 Nr XV/118/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Lubrza.

PDFUchwała Nr XV.118.2016 z dnia 27 kwietnia 2016r..pdf (271,26KB)
 
obowiązująca  
119 Nr XVI/119/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2015r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

PDFUCHWAŁA nr XVI.119.2016 z dnia 16 czerwca 2016r..pdf (98,26KB)
 
obowiązująca  
120 Nr XVI/120/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2015r.

PDFUCHWAŁA nr XVI.120.2016 z dnia 16 czerwca 2016r..pdf (120,26KB)
 
obowiązująca  
121 Nr XVI/121/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2016r.

PDFUCHWAŁA nr XVI.121.2016 z dnia 16 czerwca 2016r..pdf (130,66KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 30.06.2016r. poz. 1410)
122 Nr XVI/122/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała nr XVI.122.2016 z dnia 16 czerwca 2016r..pdf (783,41KB)
 
obowiązująca  
123 Nr XVI/123/2016 z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości  Dytmarów na lata 2016-2022” PDFUchwała nr XVI.123.2016 z dnia 16 czerwca 2016r..pdf (14,84MB)
 
obowiązująca  
124 Nr XVII/124/2016 z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2016r. PDFUchwała Nr XVII.124.2016 z dnia 27 września 2016r..pdf (288,46KB)
 
obowiązująca  
125 Nr XVII/125/2016 z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2016r. PDFUchwała Nr XVII.125.2016 z dnia 27 września 2016r..pdf (128,00KB)
 
obowiązująca  
126 Nr XVII/126/2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubrza, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów PDFUchwała Nr XVII.126.2016 z dnia 27 września 2016r..pdf (288,47KB)
 

 

utraciła moc na podst. uchwały Nr X/71/2019 z dnia 19.07.2019r.

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 30.09.2016r. poz. 1970)
127 Nr XVII/127/2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 20 lipca 2016r. na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy.

PDFUchwała Nr XVII.127.2016 z dnia 27 września 2016r..pdf (436,93KB)
 

obowiązująca  
128 Nr XVII/128/2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016r. PDFUchwała Nr XVII.128.2016 z dnia 27 września 2016r..pdf (134,78KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 6.10.2016r. poz. 2007)
129 Nr XVII/129/2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XVII.129.2016 z dnia 27 września 2016r..pdf (787,22KB)
 
obowiązująca  
130 Nr XVIII/130/2016 z dnia 25 października 2016r.

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

PDFUchwała Nr XVIII.130.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf (386,13KB)
 
obowiązująca  
131 Nr XVIII/131/2016 z dnia 25 października 2016r.

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym gminy

PDFUchwała Nr XVIII.131.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf (129,57KB)
 
 obowiązująca  
132 Nr XVIII/132/2016 z dnia 25 października 2016r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

PDFUchwała Nr XVIII.132.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf (104,92KB)
 
obowiązująca  
133 Nr XVIII/133/2016 z dnia 25 października 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XVIII.133.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf (121,84KB)
 
Uchylona uchwałą Nr XIX/140/2016 z dnia 22.11.2016r. Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z 2016r. poz. 2197)
134 Nr XVIII/134/2016 z dnia 25 października 2016r.

zmieniająca uchwałę nr XI/66/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XVIII.134.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf (124,46KB)
 
Uchylona uchwałą Nr XIX/141/2016 z dnia 22.11.2016r. Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z 2016r. poz. 2198)
135 Nr XVIII/135/2016 z dnia 25 października 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

PDFUchwała Nr XVIII.135.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf (125,68KB)
 
uchylona uchwałą Nr IV/23/2019 z dn. 28.02.2019r.  
136 Nr XVIII/136/2016 z dnia 25 października 2016r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2016 rok

PDFUchwała Nr XVIII.136.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf (217,88KB)
 
obowiązująca  
137 Nr XVIII/137/2016 z dnia 25 października 2016r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XVIII.137.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf (773,32KB)
 
obowiązująca  
138 Nr XIX/138/2016 z dnia 22 listopada 2016r.

w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej Wszystkich Świętych
w Nowym Browińcu

PDFUchwała Nr XIX.138.2016 z dnia 22 listopada 2016r..pdf (124,83KB)
 
obowiązująca  
139 Nr XIX/139/2016 z dnia 22 listopada 2016r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej
i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XIX.139.2016 z dnia 22 listopada 2016r..pdf (106,39KB)
 
Zmieniona uchwała Nr XXX/204/2017 z dn. 22.12.2017r.  
140 Nr XIX/140/2016 z dnia 22 listopada 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XIX.140.2016 z dnia 22 listopada 2016r..pdf (127,37KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 25.11.2016r, poz.2478.
141 Nr XIX/141/2016 z dnia 22 listopada 2016r.

zmieniająca uchwałę nr XI/66/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XIX.141.2016 z dnia 22 listopada 2016r..pdf (131,59KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 25.11.2016r, poz.2479.
142 Nr XIX/142/2016 z dnia 22 listopada 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych

PDFUchwała Nr XIX.142.2016 z dnia 22 listopada 2016r..pdf (129,18KB)
 

obowiązująca

zmieniona Uchwałą Nr XV/108/2019 z dn. 19.12.2019r.

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 25.11.2016r, poz.2480.

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 20.12.2019r, poz.4068.

143 Nr XIX/143/2016 z dnia 22 listopada 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na  2016 rok

PDFUchwała Nr XIX.143.2016 z dnia 22 listopada 2016r..pdf (133,22KB)
 
zmieniona Uchwałą Nr XX/148/2016 z dn. 20.12.2016r. Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 7.12.2016r, poz.2618.
144 Nr XIX/144/2016 z dnia 22 listopada 2016r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

 

PDFUchwała Nr XIX.144.2016 z dnia 22 listopada 2016r..pdf (794,38KB)
 
uchylona Uchwałą Nr XX/149/2016 z dn. 20.12.2016r.  
145 Nr XX/145/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2017r.

PDFUchwała Nr XX.145.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf (127,18KB)
 
obowiązująca
zmieniona uchwałą nr XXVII/185/2017 z dn. 13.07.2017r.
 
146 Nr XX/146/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2017r. -

PDFUchwała Nr XX.146.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf (493,90KB)
 

obowiązująca

zmieniona uchwałą nr XXVII/186/2017 z dn. 13.07.2017r.

 

 
147 Nr XX/147/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2017 rok

PDFUchwała Nr XX.147.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf (208,51KB)
 
obowiązująca  
148 Nr XX/148/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie  zmian budżetu Gminy Lubrza  na  2016 rok

PDFUchwała Nr XX.148.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf (120,71KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 2.01.2017r.
poz. 12
)
149 Nr XX/149/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XX.149.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf (100,67KB)
 
obowiązująca  
150 Nr XX/150/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na  2016 rok

PDFUchwała Nr XX.150.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf (129,83KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 2.01.2017r.
poz. 13
)
151 Nr XX/151/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XX.151.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf (712,64KB)
 
obowiązująca  
152 Nr XX/152/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza

PDFUchwała Nr XX.152.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf (109,88KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 23.12.2016r.
poz. 2838
)
153 Nr XX/153/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFUchwała Nr XX.153.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf (202,74KB)
 
obowiązująca  
154 Nr XX/154/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

PDFUchwała Nr XX.154.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf (717,19KB)
 
utraciła moc na podst. Uchwały
Nr XXX/213/2017 z dn. 22.12.2017r.
 
155 Nr XX/155/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2017 rok PDFUchwała Nr XX.155.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf (643,80KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 3.01.2017r.
poz. 42
)
156 Nr XXI/156/2017 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XXI.156.2017 z dnia 17 stycznia 2017r..pdf (256,34KB)

obowiązująca  
157 Nr XXI/157/2017 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXI.157.2017 z dnia 17 stycznia 2017r..pdf (258,23KB)
 
obowiązująca  
158 Nr XXI/158/2017 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na  2017 rok PDFUchwała Nr XXI.158.2017 z dnia 17 stycznia 2017r..pdf (122,44KB) obowiązująca Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 2.02.2017r.
poz. 365
)
159 Nr XXI/159/2017 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XXI.159.2017 z dnia 17 stycznia 2017r..pdf (607,61KB) obowiązująca  
160 Nr XXII/160/2017 z dnia 24 lutego 2017r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2017

PDFUchwała nr XXII.160.2017 z dnia 24 lutego 2017r..pdf (123,55KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 1.03.2017r. poz. 614)
161 Nr XXII/161/2017 z dnia 24 lutego 2017r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

PDFUchwała nr XXII.161.2017 z dnia 24 lutego 2017r..pdf (469,01KB)
 
obowiązująca  
162 Nr XXII/162/2017 z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na  2017 rok PDFUchwała nr XXII.162.2017 z dnia 24 lutego 2017r..pdf (214,42KB)
 
obowiązująca  
163 Nr XXII/163/2017 z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
 
obowiązująca  
164 Nr XXIII/164/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PDFUchwała Nr XXIII.164.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf (128,18KB) obowiązuje od dnia
14.04.2017r.
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 30.03.2017, poz. 938
165 Nr XXIII/165/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza   w postępowaniu rekrutacyjnym                  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem  tych szkół oraz określenie liczby  punktów  i  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów

PDFUchwała Nr XXIII.165.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf (130,71KB)
 
obowiązuje od dnia
14.04.2017r.
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 30.03.2017, poz. 939
166 Nr XXIII/166/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

PDFUchwała Nr XXIII.166.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf (399,86KB)
 
obowiązuje od dnia
14.04.2017r.
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 30.03.2017, poz. 940
167 Nr XXIII/167/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprężarki
do napełniania butli sprężonym powietrzem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku

PDFUchwała Nr XXIII.167.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf (106,70KB)
 
         obowizująca  
168 Nr XXIII/168/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

PDFUchwała Nr XXIII.168.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf (132,67KB)
 
obowiązuje od dnia
15 kwietnia 2017r.
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 31.03.2017r. poz. 961)
169 Nr XXIII/169/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji
na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XXIII.169.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf (130,00KB) obowiązuje od dnia
15 kwietnia 2017r.

zmieniona uchwałą nr XXVII/184/2017 z dn. 13.07.2017r. oraz  uchwałą Nr XXXIV/236/2018 z dn. 14.06.2018r.
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 31.03.2017r. poz. 962)
170 Nr XXIII/170/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2017r.

PDFUchwała Nr XXIII.170.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf (259,55KB)
 
obowiązująca Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 6.04.2017r. poz. 1073)
171 Nr XXIII/171/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała Nr XXIII.171.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf (650,58KB)
 
obowiązująca  
172 Nr XXIII/172/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

PDFUchwała Nr XXIII.172.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf (105,23KB) obowiązująca  
173 Nr XXIII/173/2017 z dnia 28 marca 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała Nr XXIII.173.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf (103,88KB)
 

obowiązuje od dnia
15 kwietnia 2017r.

Uchylona Uchwałą Nr XII/85/2019 z dn. 27.09.2019r.

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 31.03.2017r. poz. 963)
174 Nr XXIV/174/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy PDFUchwała Nr XXIV.174.2017 z dnia 26 kwietnia 2017r..pdf (873,98KB)
 
   
175 Nr XXIV/175/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r

w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XXIV.175.2017 z dnia 26 kwietnia 2017r..pdf (206,77KB)
 
   
176 Nr XXIV/176/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2017r.

PDFUchwała Nr XXIV.176.2017 z dnia 26 kwietnia 2017r..pdf (141,34KB)
 
  Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 5.05.2017r. poz. 1361)
177 Nr XXIV/177/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXIV.177.2017 z dnia 26 kwietnia 2017r..pdf (690,04KB)
 
   
178 Nr XXV/178/2017 z dnia 23 maja 2017r udzielania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzebinie. PDFUchwała Nr XXV.178.2017 z dnia 23 maja 2017r..pdf (126,20KB)
 
   
179 Nr XXVI/179/2017 z dnia 20 czerwca 2017r rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. PDFUchwała Nr XXVI.179.2017 z dnia 20 czerwca 2017r..pdf (97,83KB)
 
   
180 Nr XXVI/180/2017 z dnia 20 czerwca 2017r udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2016r. PDFUchwała Nr XXVI.180.2017 z dnia 20 czerwca 2017r..pdf (119,97KB)
 
   
181 Nr XXVI/181/2017 z dnia 20 czerwca 2017r stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lubrzy. PDFUchwała Nr XXVI.181.2017 z dnia 20 czerwca 2017r..pdf (101,85KB)
 
   
182 Nr XXVI/182/2017 z dnia 20 czerwca 2017r zmian budżetu Gminy Lubrza za 2017r. PDFUchwała Nr XXVI.182.2017 z dnia 20 czerwca 2017r..pdf (214,71KB)
 
  Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 28.06.2017r. poz. 1723)
183 Nr XXVI/183/2017 z dnia 20 czerwca 2017r zmian wieloletniej prognozy finansowej. PDFUchwała Nr XXVI.183.2017 z dnia 20 czerwca 2017r..pdf (736,77KB)
 
   
184 Nr XXVII/184/2017 z dnia 13 lipca 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji
na terenie Gminy Lubrza
PDFUchwała Nr XXVII.184.2017 z dnia 13 lipca 2017r..pdf (106,54KB)
 
obowiązuje od dnia 1.08.2017r. Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 17.07.2017r. poz. 1989)
185 Nr XXVII/185/2017 z dnia 13 lipca 2017r   ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2017r. PDFUchwała Nr XXVII.185.2017 z dnia 13 lipca 2017r..pdf (128,06KB)
 
   
186 Nr XXVII/186/2017 z dnia 13 lipca 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2017r. PDFUchwała Nr XXVII.186.2017 z dnia 13 lipca 2017r..pdf (123,92KB)
 
   
187 Nr XXVIII/187/2017 z dnia 28 września 2017r zmian budżetu Gminy Lubrza za 2017r. PDFUchwała Nr XXVIII.187.2017 z dnia 28 września 2017r..pdf (217,70KB)
 
  Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 10.10.2017r. poz. 2498
188 Nr XXVIII/188/2017 z dnia 28 września 2017r zmian wieloletniej prognozy finansowej. PDFUchwała Nr XXVIII.188.2017 z dnia 28 września 2017r..pdf (558,15KB)
 
   
189 Nr XXVIII/189/2017 z dnia 28 września 2017r

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XXVIII.189.2017 z dnia 28 września 2017r..pdf (5,26MB)

 
   
190 Nr XXVIII/190/2017 z dnia 28 września 2017r

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy

PDFUchwała Nr XXVIII.190.2017 z dnia 28 września 2017r..pdf (104,24KB)
Utraciła moc na podst. uchwały Nr XIII/88/2019 z dn. 25.10.2019r.
   
191 Nr XXIX/191/2017 z dnia 31 października 2017r

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

PDFUchwała Nr XXIX.191.2017 z dnia 31 października 2017r..pdf (507,35KB)
 
z dniem podjęcia  
192 Nr XXIX/192/2017 z dnia 31 października 2017r

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym gminy

PDFUchwała Nr XXIX.192.2017 z dnia 31 października 2017r..pdf (129,34KB)
 
Uchylona Uchwałą Nr XXXIII/248/2021 z dn. 25.11.2021r.

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 6.11.2017r. poz. 2747

Dziennik Urzęd. woj. opolsk z dn. 26.11.21 poz. 2952)

193 Nr XXIX/193/2017 z dnia 31 października 2017r

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Laskowice o przyznanie środków
z funduszu sołeckiego

PDFUchwała Nr XXIX.193.2017 z dnia 31 października 2017r..pdf (219,21KB)
 
z dniem podjęcia  
194 Nr XXIX/194/2017 z dnia 31 października 2017r

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XXIX.194.2017 z dnia 31 października 2017r..pdf (390,78KB)
 

z dniem podjęcia

 zmieniona Uchwała Nr XXXV/253/2018 z dn. 20.09.2018r.

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 6.11.2017r. poz. 2735
195 Nr XXIX/195/2017 z dnia 31 października 2017r

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2017r.

PDFUchwała Nr XXIX.195.2017 z dnia 31 października 2017r..pdf (137,31KB)
 
z dniem podjęcia Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 10.11.2017r. poz. 2792
196 Nr XXIX/196/2017 z dnia 31 października 2017r

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

 

PDFUchwała Nr XXIX.196.2017 z dnia 31 października 2017r..pdf (710,61KB)
 
z dniem podjęcia  
197 Nr XXX/197/2017 z dnia 22 grudnia 2017r

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XXX.197.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (485,31KB)
 
po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 29.12.2017r. poz. 3377
198 Nr XXX/198/2017 z dnia 22 grudnia 2017r

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XXX.198.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (387,27KB)
 
po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 29.12.2017r. poz. 3376
199 Nr XXX/199/2017 z dnia 22 grudnia 2017r

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XXX.199.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (888,53KB)
 
po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 29.12.2017r. poz. 3375
200 Nr XXX/200/2017 z dnia 22 grudnia 2017r

w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2018r.

PDFUchwała Nr XXX.200.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (121,71KB)
 
z dniem podjęcia  
201 Nr XXX/201/2017 z dnia 22 grudnia 2017r

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2018r.

PDFUchwała Nr XXX.201.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (486,88KB)
 
z dniem podjęcia  
202 Nr XXX/202/2017 z dnia 22 grudnia 2017r

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2018 rok

PDFUchwała Nr XXX.202.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (212,06KB)
 
z dniem podjęcia  
203 Nr XXX/203/2017 z dnia 22 grudnia 2017r

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XXX.203.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (101,92KB)
 
z dniem 1 stycznia 2018r.  
204 Nr XXX/204/2017 z dnia 22 grudnia 2017r

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XXX.204.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (129,90KB)
 
z dniem podjęcia  
205 Nr XXX/205/2017 z dnia 22 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza PDFUchwała Nr XXX.205.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (622,50KB)
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dn.11.01.2018r. poz 152
206 Nr XXX/206/2017 z dnia 22 grudnia 2017r

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Lubrza”

PDFUchwała Nr XXX.206.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (2,27MB)
 
z dniem podjęcia  
207 Nr XXX/207/2017 z dnia 22 grudnia 2017r

zmieniająca uchwałę w sprawie  zmian budżetu Gminy Lubrza 
na  2017 rok.

PDFUchwała Nr XXX.207.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (138,52KB)
 
z dniem podjęcia Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 03.01.2018r. poz. 22
208 Nr XXX/208/2017 z dnia 22 grudnia 2017r w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XXX.208.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (3,51MB)
 
z dniem podjęcia  
209 Nr XXX/209/2017 z dnia 22 grudnia 2017r w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego PDFUchwała Nr XXX.209.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (112,38KB)
 
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.  
210 Nr XXX/210/2017 z dnia 22 grudnia 2017r

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

PDFUchwała Nr XXX.210.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (261,92KB)
 
od 1 stycznia 2018r. - zmieniona Uchwałą Nr IV/25/2019 z dn. 28.02.2019r. Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 29.12.2017r. poz. 3355
211 Nr XXX/211/2017 z dnia 22 grudnia 2017r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Lubrza z Powiatem Prudnickim przy realizacji zadania publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203’’ w systemie zaprojektuj i wybuduj PDFUchwała Nr XXX.211.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (217,87KB)
 
z dniem podjęcia

POROZUMIENIE
PDFPOROZUMIENIE z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (1,77MB)
opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowy Woj. Opolskiego w dn.28.12.2017r. poz 3332

212 Nr XXX/212/2017 z dnia 22 grudnia 2017r

w sprawie zatwierdzenia porozumień w przedmiocie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203’’

PDFUchwała Nr XXX.212.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (104,14KB)
 
z dniem podjęcia  
213 Nr XXX/213/2017 z dnia 22 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XXX.213.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (4,36MB)
 
z dniem podjęcia  
214 Nr XXX/214/2017 z dnia 22 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2018 rok.  PDFUchwała Nr XXX.214.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf (706,86KB)
 
od 1 stycznia 2018r. Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 04.01.2018r. poz. 52
215 Nr XXXI/215/2018 z dnia 6 lutego 2018r. projektu Regulaminu Dostarczania Wody w miejscowości Prężynka PDFUchwała Nr XXXI.215.2018 z dnia 6 lutego 2018r..pdf (155,79KB)
 

 

uchylona Uchwała Nr XXXV/244/2018 z dn. 20.09.2018r.

 
216 Nr XXXI/216/2018 z dnia 6 lutego 2018r. zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018r. PDFUchwała Nr XXXI.216.2018 z dnia 6 lutego 2018r..pdf (315,31KB)
 
z dniem podjęcia Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 15.02.2018r. poz. 476
217 Nr XXXI/217/2018 z dnia 6 lutego 2018r. zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XXXI.217.2018 z dnia 6 lutego 2018r..pdf (564,43KB)
 
z dniem podjęcia Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 4.04.2018r. poz. 978
218 Nr XXXII/218/2018 z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienia osobom bezdomnym

PDFUchwała Nr XXXII.218.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf (108,80KB)

Utraciła moc na podst. uchwały Nr XIV/100/2019 z dn. 21.11.2019r.

z dniem 19 kwietnia 2018r. Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 4.04.2018r. poz. 979
219 Nr XXXII/219/2018 z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2018

PDFUchwała Nr XXXII.219.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf (119,89KB) z dniem 19 kwietnia 2018r. Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 4.04.2018r. poz. 979
220 Nr XXXII/220/2018 z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

PDFUchwała Nr XXXII.220.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf (195,71KB) z dniem 19 kwietnia 2018r. Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 4.04.2018r. poz. 980
221 Nr XXXII/221/2018 z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie podziału Gminy Lubrza na stałe obwody, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

PDFUchwała Nr XXXII.221.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf (196,05KB)
 
po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego
zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/226/2018 z dn. 24.04.2018r.
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 4.04.2018r. poz. 981
222 Nr XXXII/222/2018 z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018 r.

PDFUchwała Nr XXXII.222.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf (213,96KB)
 
z dniem podjęcia Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 11.04.2018r. poz. 1187
223 Nr XXXII/223/2018 z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Lubrza z Powiatem Prudnickim przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice - Granica Państwa, na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania DK 41
w miejscowości Trzebina do skrzyżowania z DP Nr 1250 O, w km 5 +805 wraz z budową nowego mostu o nr JNI 01011347 w miejscowości Trzebina” i udzielenia pomocy finansowej w tym zakresie

PDFUchwała Nr XXXII.223.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf (110,90KB)

 
z dniem podjęcia  
224 Nr XXXII/224/2018 z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXII.224.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf (763,35KB)
 
z dniem podjęcia  
225 Nr XXXII/225/2018 z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
do projektu realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typu: 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

PDFUchwała Nr XXXII.225.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf (108,63KB)
 
z dniem podjęcia  
226 Nr XXXIII/226/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej PDFUchwała Nr XXXIII.226.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r..pdf (194,41KB)
 
 z dniem 22.05.2018r. Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 7.05.2018r. poz. 1382
227 Nr XXXIII/227/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXXIII.227.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r..pdf (103,13KB)
 

z dniem 1 maja 2018r.

 utraciła moc na podst. uchwały Nr XXXIV/237/2018 z dn. 14.06.2018r.

 
228 Nr XXXIII/228/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018 r. PDFUchwała Nr XXXIII.228.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r..pdf (137,61KB)
 
z dniem podjęcia Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 7.05.2018r. poz. 1383
229 Nr XXXIII/229/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XXXIII.229.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r..pdf (3,70MB)
 
z dniem podjęcia  
230 Nr XXXIII/230/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  prowadzonych  przez Gminę Lubrza. PDFUchwała Nr XXXIII.230.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r..pdf (109,23KB)
 

z dniem 15.05.2018r.

uchylona Uchwała Nr IV/22/2019 z dn. 28.02.2019r.

 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 30.04.2018r. poz. 1348
231 Nr XXXIII/231/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXXIII.231.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r..pdf (104,87KB)
 
z dniem podjęcia  
232 Nr XXXIV/232/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu PDFUchwała Nr XXXIV.232.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf (98,58KB)
 
   
233 Nr XXXIV/233/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2017r.
 
PDFUchwała Nr XXXIV.233.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf (120,60KB)
 
   
234 Nr XXXIV/234/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017 – 2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXXIV.234.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf (105,47KB)
 
wchodzi w życie z dniem 2.07.2018r. Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 18.06.2018r. poz. 1794  
236 Nr XXXIV/235/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXXIV.235.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf (105,16KB)
 
wchodzi w życie z dniem 2.07.2018r. Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 18.06.2018r. poz. 1795
236 Nr XXXIV/236/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie stalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lubrza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych PDFUchwała Nr XXXIV.236.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf (101,40KB)
 

wchodzi w życie z dniem 2.07.2018r.

uchylona Uchwała Nr XXXV/247/2018 z dn. 20.09.2018r.

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 18.06.2018r. poz. 1796  
237 Nr XXXIV/237/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXXIV.237.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf (104,70KB)
 
 obowiązująca od dnia 1 lipca 2018r.  
238 Nr XXXIV/238/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regyulacyjnemu projekt regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Lubrza w miejscowościach : Lubrza, Jasiona, Trzebina, Skrzypiec, Dytmarów, Krzyżkowice, Olszynka, Laskowice, Słoków, Nowy Browiniec, Dobroszewice przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Lubrza w miejscowościach : Lubrza, Jasiona, Trzebina, Skrzypiec, Dytmarów, Krzyżkowice, Olszynka, Laskowice, Słoków, Nowy Browiniec, Dobroszewice   PDFUchwała Nr XXXIV.238.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf (268,07KB)
 

uchylona Uchwała Nr XXXV/245/2018 z dn. 20.09.2018r.
 
239 Nr XXXIV/239/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na  2018r PDFUchwała Nr XXXIV.239.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf (311,32KB)
 

 obowiązująca

uchylona uchwałą Nr II/15/2018 z dn. 19.12.2018r.

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 20.06.2018r. poz. 1809
240 Nr XXXIV/240/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. PDFUchwała Nr XXXIV.240.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf (4,01MB)
 
 obowiązująca  
241 Nr XXXIV/241/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego PDFUchwała Nr XXXIV.241.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf (114,23KB)
 
 obowiązująca  
242 Nr XXXIV/242/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawiezmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza PDFUchwała Nr XXXIV.242.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf (130,22KB)
 

wchodzi w życie z dniem 2.07.2018r.

uchylona Uchwała Nr XXXV/252/2018 z dn. 20.09.2018r.

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 18.06.2018r. poz. 1797  
243 Nr XXXIV/243/2018 z dnia 14 czerwca 2018r.  w sprawie zajęcia stanowiska do ustalania wysokości wynagrodzenia wójta przyjmując za  podstawę rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych PDFUchwała Nr XXXIV.243.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf (209,10KB)
 
 obowiązująca  
244 Nr XXXV/244/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/215/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie projektu Regulaminu Dostarczania Wody w miejscowości Prężynka PDFUchwała Nr XXXV.244.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf (103,02KB)
 
z dniem podjęcia  
245 Nr XXXV/245/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/238/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Lubrza w miejscowościach : Lubrza, Jasiona,Trzebina, Skrzypiec, Dytmarów, Krzyżkowice, Olszynka, Laskowice, Słoków, Nowy Browiniec, Dobroszewice. PDFUchwała Nr XXXV.245.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf (106,74KB)
 
z dniem podjęcia  
246 Nr XXXV/246/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu Dostarczania Wody na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXXV.246.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf (250,98KB)
 
z dniem podjęcia  
247 Nr XXXV/247/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lubrza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych PDFUchwała Nr XXXV.247.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf (104,26KB)
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 25.09.2018r. poz. 2588
248 Nr XXXV/248/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza  PDFUchwała Nr XXXV.248.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf (853,96KB)
 
obowiązująca

zmieniona uchwałą nr II/10/2018 z dn. 19.12.2018r.

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.26.09.2018r. poz. 2609

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3611)

249 Nr XXXV/249/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej PDFUchwała Nr XXXV.249.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf (214,63KB)
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego utraciła moc na podst.Uchwały Nr II/16/2018 z dn. 19.12.2018r Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.25.09.2018r. poz. 2589
250 Nr XXXV/250/2018 z dnia 20 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXXV.250.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf (109,54KB)
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 25.09.2018r. poz. 2590
251 Nr XXXV/251/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza
PDFUchwała Nr XXXV.251.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf (109,00KB)
 
Utraciła moc na podst. Uchwały
Nr XI/77/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 25.09.2018r. poz. 2591
252 Nr XXXV/252/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza PDFUchwała Nr XXXV.252.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf (113,72KB)
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 25.09.2018r. poz. 2592
253 Nr XXXV/253/2018 z dnia 20 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza
PDFUchwała Nr XXXV.253.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf (107,62KB)
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Utraciła moc na podst.Uchwały
Nr XXII/174/2020 z dn. 29.09.2020r.

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 25.09.2018r. poz. 2593
254 Nr XXXV/254/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018 r.

 

PDFUchwała Nr XXXV.254.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf (223,23KB)
 
z dniem podjęcia Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 1.10.2018r. poz. 2657
255 Nr XXXV/255/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej

 

PDFUchwała Nr XXXV.255.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf (4,03MB)

 
z dniem podjęcia  
256 Nr XXXV/256/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza

 

PDFUchwała Nr XXXV.256.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf (101,40KB) 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 25.09.2018r. poz. 2594
257 Nr XXXVI/257/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków PDFUchwała Nr XXXVI.257.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf (497,84KB)
 
z dniem opublikowania Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 9.11.2018r. poz.3123
258 Nr XXXVI/258/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 PDFUchwała Nr XXXVI.258.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf (608,40KB)
 
z dniem podjęcia  
259 Nr XXXVI/259/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza   PDFUchwała Nr XXXVI.259.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf (160,11KB)
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Uchwała nieważna –  Wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 22.11.2019r. Sygn.akt I SA/Op 385/19
PDFwyrok WSA.pdf (186,78KB)

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 06.11.2018r. poz.3078
260 Nr XXXVI/260/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej PDFUchwała Nr XXXVI.260.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf (118,50KB)
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego traciła moc na podst.Uchwały Nr II/16/2018 z dn. 19.12.2018r Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 08.11.2018r. poz.3120
261 Nr XXXVI/261/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXXVI.261.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf (543,05KB)
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

zmieniona Uchwałą nr II/10/2018r.
z dn. 19.12.2018r.  

zmieniona Uchwałą nr XVIII/132/2020
z dn. 24.04.2020r. 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 02.11.2018r. poz.3041

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3611)

 

 

262 Nr XXXVI/262/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXXVI.262.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf (125,36KB)
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z moc a obowiązującą od dnia
1 stycznia 2019r. traciła moc na podst.Uchwały Nr VI/44/2019 z dn. 25.04.2019r.
Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 9.11.2018r. poz.3121
263 Nr XXXVI/263/2018 z dnia 31 października 2018r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018 r.

PDFUchwała Nr XXXVI.263.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf (138,17KB)
 
z dniem podjęcia Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 13.11.2018r. poz.3172
264 Nr XXXVI/264/2018 z dnia 31 października 2018r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

 
PDFUchwała Nr XXXVI.264.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf (4,27MB)
 
z dniem podjęcia  
265