Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2015

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza
PDFZałącznik nr 1.pdf (969,51KB)

  1.1 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 515/2014 z dnia 12 grudnia 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt . opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
PDFOpinia 1.pdf (109,25KB)
 

2. Projekt Budżetu Gminy Lubrza na rok 2015
PDFZałącznik nr 2.pdf (3,10MB)

2.1 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 514/2014 z dnia 12 grudnia 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt . opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2015r.
PDFOpinia 2.pdf (92,01KB)

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubrza
PDFUchwała Nr III.14.2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014r..pdf (834,18KB)

4. Budżetu Gminy Lubrza na rok 2015.

PDFInformacja za I kwartał 2015r..pdf (100,96KB)
PDFUchwała Nr III.15.2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014r..pdf (553,33KB)

PDFInformacje za II kwartał 2015r..pdf (274,03KB)

PDFInformacja za III kwartał 2015r..pdf (103,18KB)
PDFInformacja za IV kwartał 2015r..pdf (105,10KB) korekta PDFInformacja za IV kwartał 2015r..pdf (100,85KB)5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 641/2014 z dnia 21 stycznia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt . opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
PDFOpinia.pdf (77,34KB)

PDFOpinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.pdf.pdf (272,74KB)

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2015r..pdf (124,37KB)

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 3 czerwca 2016r. poz. 1216).
PDFZarządzenie Nr 0050.156.2016 z dnia 25 marca 2016r..pdf (1,15MB)