Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2015

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza
PDFZałącznik nr 1.pdf

  1.1 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 515/2014 z dnia 12 grudnia 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt . opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
PDFOpinia 1.pdf
 

2. Projekt Budżetu Gminy Lubrza na rok 2015
PDFZałącznik nr 2.pdf

2.1 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 514/2014 z dnia 12 grudnia 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt . opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2015r.
PDFOpinia 2.pdf

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubrza
PDFUchwała Nr III.14.2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014r..pdf

4. Budżetu Gminy Lubrza na rok 2015.

PDFInformacja za I kwartał 2015r..pdf
PDFUchwała Nr III.15.2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014r..pdf

PDFInformacje za II kwartał 2015r..pdf

PDFInformacja za III kwartał 2015r..pdf
PDFInformacja za IV kwartał 2015r..pdf korekta PDFInformacja za IV kwartał 2015r..pdf5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 641/2014 z dnia 21 stycznia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt . opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
PDFOpinia.pdf

PDFOpinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.pdf.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2015r..pdf

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 3 czerwca 2016r. poz. 1216).
PDFZarządzenie Nr 0050.156.2016 z dnia 25 marca 2016r..pdf