Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.


Informacja o wyborach dla wyborcy niepełnosprawnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

1. Wybory zarządzono na dzień 16 listopada 2014 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.

2. Wykaz numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lubrza określa Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza z dnia 14.10.2014 PDFOBWIESZCZENIE Komisje.pdf

3. Na terenie Gminy Lubrza zostały wyznaczone niżej wymienione lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Dytmarów

Szkoła Podstawowa

Dytmarów 1, 48-231 Lubrza

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

2

Sołectwo Jasiona

Świetlica Wiejska, Jasiona 2A 48-200 Prudnik

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

4

Sołectwa: Laskowice , Słoków

Świetlica Wiejska w Laskowicach

Laskowice 23, 48-231 Lubrza

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

5

Sołectwo Lubrza

Urząd Gminy w Lubrzy – świetlica na parterze

ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza

Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

Okręg wyborczy nr 6 właściwy do celów głosowania korespondencyjnego.

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

6

Sołectwo Nowy Browiniec

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

Nowy Browiniec 10, 48-231 Lubrza

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

7

Sołectwo Olszynka

Wiejski Dom Kultury

Olszynka 36b, 48-231 Lubrza

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

9

Sołectwo Skrzypiec

Wiejski Dom Kultury

Skrzypiec 34, 48-231 Lubrza

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Wyborca  niepełnosprawny, na  swój wniosek: DOCWniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego.doc
może głosować w wybranym przez siebie lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wniosek o dopisanie należy złożyć  najpóźniej do dnia 12 listopada 2014r. w Urzędzie Gminy w Lubrzy – Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego pok. nr 102 (I piętro)

4. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma prawo:

a) udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu osobie wpisanej do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. W tym celu należy złożyć wniosek  w terminie do dnia 7 listopada 2014 r. do Urzędu Gminy w Lubrzy - Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego pok. nr 102 (I piętro) Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa:PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa-1.pdf PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf

b) głosować korespondencyjnie w wyznaczonym do tego celu lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 z siedzibą w Urzędzie Gminy – świetlica na parterze, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza w okręgu wyborczym nr 5. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 27 października 2014 r. do Urzędu Gminy w Lubrzy - Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego pok. nr 102 (I piętro).Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego: DOCZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.doc
.

Zasady dot. sporządzenia pełnomocnictwa oraz głosowania korespondencyjnego znajdują się w informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Informacja Państwowej Komisji Wyborczej:PDFuprawnienia wyborcy niepełnosprawnego.pdf . Bliższe informacje udostępniane są w Urzędzie Gminy w Lubrzy lub telefonicznie pod numerami:  77 4074650 lub 77  4074669.