Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4398000000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
359413382036780359834414239974392994515243596574685069669931
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
373214267951737425974076766352408963078528459427463389936270
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
265532862228603264913102225183303822873027016358992748430598
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
440363850937825368464010031688307703673425100264182495530556
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
245852088225611247172574131126291942868033830347142975732905
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160522023817482255472970822049247472027221050473925875879197
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000004416512779127601442313986
 1. Najnowsze publikacje (Rejestr zmian stron)
  Wyświetleń: 147092
 2. Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej
  Wyświetleń: 121363
 3. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 75189
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 71533
 5. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 58002
 6. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi społeczne
  Wyświetleń: 38559
 7. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 30438
 8. Oferty pracy
  Wyświetleń: 25477
 9. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 19744
 10. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 18978
 11. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 15512
 12. Ochrona zabytków
  Wyświetleń: 15422
 13. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 12780
 14. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 12487
 15. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 11811
 16. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11546
 17. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 10995
 18. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 10319
 19. Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli
  Wyświetleń: 9633
 20. Wzory deklaracji Podatkowych oraz stawki podatków
  Wyświetleń: 9610
 21. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 9564
 22. ZGKiM Lubrza
  Wyświetleń: 9385
 23. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 9105
 24. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
  Wyświetleń: 8869
 25. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 8832
 26. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 8791
 27. Budżet
  Wyświetleń: 8742
 28. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8732
 29. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 8720
 30. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 8662
 31. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8530
 32. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 8471
 33. Rada Gminy
  Wyświetleń: 8353
 34. Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
  Wyświetleń: 8267
 35. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
  Wyświetleń: 8093
 36. Podatki
  Wyświetleń: 8076
 37. Projekty uchwał kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 8065
 38. Wybory ławników sądowych na kandecję 2016 - 2019
  Wyświetleń: 8013
 39. Gminne Przedszkole Publiczne
  Wyświetleń: 7994
 40. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7991
 41. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7885
 42. Protokoły
  Wyświetleń: 7778
 43. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 7774
 44. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7651
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7643
 46. Statut Gminy
  Wyświetleń: 7602
 47. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7528
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7412
 49. Zawiadomienie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki GB Lubrza 304 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 7407
 50. Kwestionariusz osobowy
  Wyświetleń: 7338
 51. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 7314
 52. Szkoła Podstawowa w Lubrzy
  Wyświetleń: 7261
 53. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 7094
 54. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6936
 55. Formularze dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 6735
 56. Harmonogram odbioru odpadów
  Wyświetleń: 6550
 57. REJESTRY I WYKAZY
  Wyświetleń: 6330
 58. Oświata
  Wyświetleń: 6316
 59. Gospodarka odpadami - Informacje
  Wyświetleń: 6216
 60. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r.
  Wyświetleń: 6206
 61. Sprawy Obywatelskie, Obronne i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 5864
 62. Informacje
  Wyświetleń: 5767
 63. Informacje
  Wyświetleń: 5632
 64. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 5440
 65. Załatwianie spraw, wnioski i formularze
  Wyświetleń: 5284
 66. Przetarg na: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na 2014r.
  Wyświetleń: 5209
 67. Punkty pomocy prawnej
  Wyświetleń: 5057
 68. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 4912
 69. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 4788
 70. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 4717
 71. Nabór wniosków na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4714
 72. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4653
 73. Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4617
 74. Numer konta bankowego
  Wyświetleń: 4603
 75. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4597
 76. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Referendum 2015
  Wyświetleń: 4594
 77. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
  Wyświetleń: 4572
 78. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 4516
 79. Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4450
 80. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 4399
 81. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 4370
 82. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4347
 83. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2011
  Wyświetleń: 4319
 84. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4318
 85. Regulamin naboru
  Wyświetleń: 4305
 86. Pracownicy
  Wyświetleń: 4235
 87. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 4233
 88. Podmiot odbierający odpady komunalne
  Wyświetleń: 4121
 89. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 4113
 90. Szacowania szkód w mieniu komunalnym
  Wyświetleń: 4075
 91. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Wyborów Prezydenckich 2015
  Wyświetleń: 4034
 92. DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA
  Wyświetleń: 4032
 93. Plan zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 3950
 94. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3919
 95. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK
  Wyświetleń: 3812
 96. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 3811
 97. Fundusz Alimentacyjny
  Wyświetleń: 3806
 98. Budżet 2014
  Wyświetleń: 3763
 99. Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3760
 100. Zakup samochodu - śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3742
 101. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości w Skrzypcu
  Wyświetleń: 3724
 102. Okręgi wyborcze i obwody głosowania.
  Wyświetleń: 3708
 103. Cele i zadania
  Wyświetleń: 3644
 104. 16.09.2013 Nabór na stanowisko: Kierowca autobusu
  Wyświetleń: 3629
 105. Budżet 2016
  Wyświetleń: 3586
 106. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2012
  Wyświetleń: 3551
 107. Budżet 2015
  Wyświetleń: 3537
 108. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ( objęcie mandatu w trakcie trwana kadencji 2010-2014)
  Wyświetleń: 3450
 109. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 3435
 110. 06.09.2013 Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów
  Wyświetleń: 3408
 111. 16-09-2015 r. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 3359
 112. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2010
  Wyświetleń: 3339
 113. 25.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 3338
 114. Statut
  Wyświetleń: 3309
 115. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 3288
 116. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 3285
 117. Budżet 2013
  Wyświetleń: 3269
 118. Budżet 2010
  Wyświetleń: 3267
 119. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 3255
 120. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3245
 121. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2009
  Wyświetleń: 3244
 122. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 3222
 123. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2007
  Wyświetleń: 3220
 124. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3213
 125. Świadczenia wychowawcze
  Wyświetleń: 3211
 126. Ogłoszenie drugiego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 3201
 127. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 3199
 128. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 3197
 129. Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 3183
 130. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2008
  Wyświetleń: 3176
 131. Statut
  Wyświetleń: 3174
 132. Kadencja 1998-2002
  Wyświetleń: 3150
 133. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 3135
 134. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2013
  Wyświetleń: 3129
 135. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3106
 136. Nabór na stanowisko Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 3105
 137. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3092
 138. Gminna Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 3083
 139. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3077
 140. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 3064
 141. Komunikaty o losowaniach
  Wyświetleń: 3047
 142. Zespół Interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 3023
 143. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 3020
 144. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3013
 145. Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy
  Wyświetleń: 3011
 146. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2987
 147. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 2981
 148. Przetarg na: Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 2952
 149. Cennik odpadów budowlanych obowiązujący na PSZOK
  Wyświetleń: 2936
 150. 07.05.2013 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 2933
 151. Zasiłek dla opiekunów
  Wyświetleń: 2926
 152. Konkurs adresowany do wolontariuszy/wolontariuszek oraz organizacji oraz placówek współpracujących z wolontariuszami.
  Wyświetleń: 2912
 153. Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.
  Wyświetleń: 2907
 154. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2010
  Wyświetleń: 2903
 155. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 2882
 156. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 654.164,00 PLN. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Wyświetleń: 2868
 157. 06.08.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Budowa boiska do piłki plażowej w Jasionie
  Wyświetleń: 2865
 158. Budżet 2009
  Wyświetleń: 2849
 159. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2012
  Wyświetleń: 2846
 160. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2841
 161. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 2840
 162. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (zmiana 2010). Uchwała nr XXVII-193-2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2010 roku.
  Wyświetleń: 2839
 163. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2010
  Wyświetleń: 2807
 164. Budżet 2011
  Wyświetleń: 2802
 165. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w roku 2014.
  Wyświetleń: 2800
 166. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2787
 167. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008
  Wyświetleń: 2784
 168. "Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203’’ w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Wyświetleń: 2783
 169. 10.04.2017r. Nabór na stanowisko : Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2780
 170. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 2761
 171. Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza - VI nabór"
  Wyświetleń: 2742
 172. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieuchomości rolnej
  Wyświetleń: 2733
 173. Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza
  Wyświetleń: 2728
 174. Kierownictwo
  Wyświetleń: 2724
 175. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2707
 176. Zakup samochodu-śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2698
 177. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2695
 178. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 2691
 179. Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2673
 180. Budżet 2008
  Wyświetleń: 2660
 181. KARTA DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 2656
 182. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 2650
 183. Przepisy prawne
  Wyświetleń: 2647
 184. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2633
 185. Obwieszczenie o II przetargu na sprzęt pożarniczy
  Wyświetleń: 2585
 186. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2583
 187. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2571
 188. Uchwała w sprawie podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2568
 189. Informacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2565
 190. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 2557
 191. Gospodarka nieruchomościami - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2552
 192. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2008
  Wyświetleń: 2550
 193. Obwieszczenie o przetargu na sprzęt pożarniczy
  Wyświetleń: 2542
 194. Ogłoszenie trzeciego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 2542
 195. Komunikaty i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2539
 196. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 2538
 197. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 2535
 198. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2014r.
  Wyświetleń: 2529
 199. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 2527
 200. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2011
  Wyświetleń: 2517
 201. Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 2517
 202. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2015
  Wyświetleń: 2511
 203. Budżet 2007
  Wyświetleń: 2506
 204. Ochrona Środowiska - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2499
 205. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW
  Wyświetleń: 2494
 206. 24.05.2013 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 2484
 207. 07.03.2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2463
 208. 03.07.2013 Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy
  Wyświetleń: 2460
 209. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Trzebinie
  Wyświetleń: 2458
 210. Protokół oceny oferty z zakresu opieki pielęgniarskiej
  Wyświetleń: 2455
 211. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2454
 212. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
  Wyświetleń: 2434
 213. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2013
  Wyświetleń: 2422
 214. Uchwała Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 2412
 215. 31.10.2012 Nabór na stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy
  Wyświetleń: 2395
 216. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieuchomości niezabudowanych - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2380
 217. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2378
 218. Zaproszenie do złożenia oferty na: Rozbudowa budynku OSP Lubrza - etap III
  Wyświetleń: 2375
 219. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
  Wyświetleń: 2371
 220. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w okresie od 02.01.2015 do 31.05.2015 r.
  Wyświetleń: 2368
 221. 26.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Budowa boiska do piłki plażowej w Jasionie
  Wyświetleń: 2356
 222. 21.11.2017r. Nabór na stanowisko: Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
  Wyświetleń: 2348
 223. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016
  Wyświetleń: 2346
 224. Świadczenia Rodzinne i Zaliczka Alimentacyjna
  Wyświetleń: 2340
 225. Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 2334
 226. 06.08.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem urządzeń sportowych.
  Wyświetleń: 2333
 227. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2325
 228. 14.01.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2323
 229. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2320
 230. 28.06.2016r.- Nabór na stanowisko :podinspektor ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 2319
 231. Przetarg ogłoszony pod Nr. OWP/2007/05/18-1314210
  Wyświetleń: 2312
 232. Przebudowa przepustu pod drogą krajową Nr 40 w km. 30 + 524 w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 2311
 233. Dokumenty związane z procedurą postępowania oddziaływania na środowisko znajdujące się w Urzędzie Gminy w Lubrzy.
  Wyświetleń: 2309
 234. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OWP/2006/09/18-702929
  Wyświetleń: 2300
 235. 04.09.2013 Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza od 04.09.2013r. do 18.10.2013r.
  Wyświetleń: 2298
 236. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2281
 237. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2281
 238. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w okresie od 01.06.2015 do 31.08.2015 r.
  Wyświetleń: 2280
 239. Przebudowa powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa
  Wyświetleń: 2270
 240. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014
  Wyświetleń: 2263
 241. Budżet 2017
  Wyświetleń: 2253
 242. 01.06.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. archiwum zakładowego, promocji oraz zaopatrzenia
  Wyświetleń: 2252
 243. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2245
 244. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa budynku OSP Lubrza - etap III
  Wyświetleń: 2244
 245. 14.01.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2241
 246. 17.07.2012 Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2241
 247. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2225
 248. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 2225
 249. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2219
 250. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2014
  Wyświetleń: 2216
 251. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku
  Wyświetleń: 2216
 252. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2015
  Wyświetleń: 2193
 253. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 2192
 254. Informacja o wynikach drugiego przetargu na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2191
 255. Nabór na Stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2185
 256. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 2184
 257. UCHWAŁA NR III/16/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia MPZ przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2184
 258. 24.06.2014 ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo najmu lokalu użytkowego w miejscowości Dytmarów 2
  Wyświetleń: 2181
 259. 14.06.2013 Podinspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2178
 260. Drugi przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2178
 261. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015
  Wyświetleń: 2178
 262. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2175
 263. 16.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup samochodu specjalnego dla OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2173
 264. 10.08.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2172
 265. 06.06.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2170
 266. 17.09.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
  Wyświetleń: 2170
 267. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
  Wyświetleń: 2170
 268. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2169
 269. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2168
 270. Przebudowa przepustu w Nowym Browińcu - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2168
 271. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza
  Wyświetleń: 2165
 272. 19-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2159
 273. 26.06.2013 Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy ogłasza przetarg na: Remont części stropu poddasza oraz remont dachu z wymianą pokrycia w budynku przedszkola w Trzebinie
  Wyświetleń: 2151
 274. Wyniki zapytań ofertowych
  Wyświetleń: 2148
 275. Obwieszczenie Wójta Lubrzy o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2147
 276. 15.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie zatoczki parkingowej w Prężynce II etap
  Wyświetleń: 2141
 277. 12.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2138
 278. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2014
  Wyświetleń: 2135
 279. Wyniki zapytań ofertowych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2134
 280. Informacja o wyniku drugiego rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2132
 281. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2132
 282. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/01/04-2376850 na zakup opału dla GOKSiR
  Wyświetleń: 2127
 283. Rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul: Dożynkowej w Lubrzy.
  Wyświetleń: 2126
 284. 20.09.2012 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie- unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2123
 285. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2123
 286. Nabór na stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2122
 287. 2011
  Wyświetleń: 2118
 288. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 2114
 289. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza. Numer ogłoszenia: 54556 - 2010.
  Wyświetleń: 2110
 290. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rok 2010
  Wyświetleń: 2108
 291. ZGKiM w Lubrzy zaprasza do składania ofert na: Dostawę przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 2108
 292. 01.03.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na Dostawę (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji ZGKiM w Lubrzy
  Wyświetleń: 2107
 293. 13.05.2013 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych Gminy Lubrza w roku 2013
  Wyświetleń: 2104
 294. Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2103
 295. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 89480-2008 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 2103
 296. Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011 Numer ogłoszenia: 218718 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
  Wyświetleń: 2098
 297. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona Numer ogłoszenia: 268486 - 2010
  Wyświetleń: 2096
 298. Informacja o wyniku trzeciego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2087
 299. 10.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie prac ogólnobudowlanych
  Wyświetleń: 2086
 300. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2084
 301. 13.05.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2083
 302. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec, Trzebina, Jasiona
  Wyświetleń: 2082
 303. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 2080
 304. 30.06.2017r. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
  Wyświetleń: 2075
 305. Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - Trzebina
  Wyświetleń: 2071
 306. Nabór na stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2069
 307. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu na dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy Numer OWP/2006/12/05-332510
  Wyświetleń: 2068
 308. 2011-05-11 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup paliwa (olej napędowy) do autobusu szkolnego.
  Wyświetleń: 2066
 309. Przebudowę powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa
  Wyświetleń: 2057
 310. 07-08-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację budynku OSP Trzebina
  Wyświetleń: 2055
 311. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2016
  Wyświetleń: 2053
 312. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2007
  Wyświetleń: 2052
 313. 20.07.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2051
 314. 07.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2050
 315. 15.04.2013 ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo do najmu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 2047
 316. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2044
 317. Ogłoszenie o 3 przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 2044
 318. 02.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2043
 319. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 2041
 320. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Lubrza
  Wyświetleń: 2041
 321. 10.08.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie zatoczki parkingowej w Prężynce II etap
  Wyświetleń: 2032
 322. Nabór na Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji
  Wyświetleń: 2032
 323. 07.09.2012 Remonty cząstkowe dróg gminnych - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 2031
 324. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2009
  Wyświetleń: 2031
 325. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE POD NAZWĄ: "ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBRZY PRZY UL. WOLNOŚCI 73".
  Wyświetleń: 2030
 326. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DOP-0704-1/06
  Wyświetleń: 2027
 327. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu NR OWP/2006/09/18-702929
  Wyświetleń: 2027
 328. Rada Gminy
  Wyświetleń: 2026
 329. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2025
 330. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013.
  Wyświetleń: 2025
 331. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 2023
 332. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy przy ul. Wolności 73
  Wyświetleń: 2021
 333. Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy - Pomoc nauczyciela
  Wyświetleń: 2020
 334. 07.05.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie spinalni OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2014
 335. 11.07.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa drogi transportu rolnego
  Wyświetleń: 2012
 336. 16.06.2017r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2012
 337. 11.05.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej.
  Wyświetleń: 2010
 338. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2009
 339. Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie. Numer ogłoszenia: 375984 - 2009
  Wyświetleń: 2008
 340. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 179388-2008. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.
  Wyświetleń: 2006
 341. 23.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku 2013
  Wyświetleń: 2002
 342. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2001
 343. 03.11.2014 Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Wykonanie przejścia w Lubrzy pomiędzy ul. Wolności a ul. Nowej Naprawy - Etap 2, oraz Modernizację budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2000
 344. 24.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej Skrzypiec
  Wyświetleń: 2000
 345. Ogłoszenie szósego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce
  Wyświetleń: 1999
 346. 17-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 1998
 347. Obwieszczenie Wójta - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 1996
 348. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie PSZOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 1995
 349. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1994
 350. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 1991
 351. 02.09.2014 r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1990
 352. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004 - 2007 i PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004 -2007
  Wyświetleń: 1990
 353. Dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy Numer OWP/2006/12/05-332510
  Wyświetleń: 1989
 354. 13.07.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 1984
 355. Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV - dł. 440m
  Wyświetleń: 1984
 356. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017.
  Wyświetleń: 1984
 357. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy biogazowni rolniczej o mocy do 2.0 MW
  Wyświetleń: 1983
 358. Obwieszczenie Wójta - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przyłącza wodociągowego do działki na terenie wsi Trzebina
  Wyświetleń: 1980
 359. Wniosek o wydanie zezwolenia naumieszczenia w pasie drogowym urządzeń
  Wyświetleń: 1980
 360. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1977
 361. 30.08.2012 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie - unieważnienie postępownia
  Wyświetleń: 1975
 362. 02.10.2012 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy ogłasza przetarg na: Dostawę węgla kamiennego, miału węglowego, ekogroszku i flotokoncentratu do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1974
 363. 23.03.2016r - Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych do nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1973
 364. 26.06.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Montaż kontenerów modułowych świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 1973
 365. 14.06.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1969
 366. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 235908-2007 - Udzielenie i obsługa kredytu 2007.
  Wyświetleń: 1969
 367. 02.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę ściany zew. holu budynku GOKSIR w Lubrzy, Utwardzenie pasa drogowego w Trzebinie, przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w remizie OSP Dytmarów
  Wyświetleń: 1968
 368. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 1964
 369. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie worków do segregacji odpadów
  Wyświetleń: 1963
 370. Ogłoszenie piątego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce
  Wyświetleń: 1959
 371. PROTOKÓŁ OCENY OFERTY Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2010
  Wyświetleń: 1957
 372. 10.07.2012 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1953
 373. 05.09.2012 Nabór na stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1951
 374. 04.02.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1949
 375. Informacja o wyniku szóstego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 1949
 376. ZMIANA WZORU OFERTY: otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 1948
 377. 27.03.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1947
 378. Ogłoszenie o 4 przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 1946
 379. Ogłoszenie o zawarciu umowy numer OZU/2006/10/09-949702
  Wyświetleń: 1946
 380. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepenosprawnymi na rok 2013
  Wyświetleń: 1946
 381. 09.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektów decyzji oraz sporządzanie opinii w zakresie planowania przestrzennego w 2012r.
  Wyświetleń: 1945
 382. Informacja - wyniki przetargu na działki Nr 25 i 26/3 km 4 w Prężynece
  Wyświetleń: 1945
 383. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1944
 384. Obwieszczenie Wójta Gminy w Lubrzy o umorzeniu postępowania w odniesieniu do wniosku fundacji "Greenings Poland" z siedzibą w Poznaniu.
  Wyświetleń: 1943
 385. 12.03.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1942
 386. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 1941
 387. Zarządzenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1941
 388. 31.07.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
  Wyświetleń: 1939
 389. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych z dnia 21.03.2011r.
  Wyświetleń: 1938
 390. Zmiana zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 1935
 391. 14.08.2012 Ogłoszenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu karty inwentaryzacyjnej Nr 1/2012 zawierającej dane o nieruchomościach
  Wyświetleń: 1934
 392. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1934
 393. 07.07.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1933
 394. 05.11.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1932
 395. 13.06.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka na odcinku około 45mb. - Etap I
  Wyświetleń: 1932
 396. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2008 r.
  Wyświetleń: 1929
 397. Informacja o wyniku piątego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 1927
 398. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 1926
 399. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 1926
 400. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.
  Wyświetleń: 1925
 401. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w m. Lubrza
  Wyświetleń: 1922
 402. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2017
  Wyświetleń: 1920
 403. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1920
 404. 05.05.2015r. nabór na stanowisko podinspektor ds informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1919
 405. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz uczniów... - UZP 218718-2010
  Wyświetleń: 1916
 406. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej na rok 2011 na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1915
 407. 27.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie worków do segregacji odpadów
  Wyświetleń: 1914
 408. 06.04.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej
  Wyświetleń: 1912
 409. 19.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby ZPS w Lubrzy - Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1911
 410. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 1911
 411. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2016
  Wyświetleń: 1910
 412. 02-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1909
 413. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011
  Wyświetleń: 1909
 414. Przebudowę drogi gminnej (ul: Nowej Naprawy) wraz z przebudową systemu odwodnienia kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 1907
 415. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko
  Wyświetleń: 1905
 416. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr UZP 235908-2007
  Wyświetleń: 1905
 417. 31.07.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
  Wyświetleń: 1904
 418. Ogłoszenie o podpisaniu umowy nr OWP/2006/01/16-1262720 na dostawę opału do placówek ZGKiM w Lubrzy
  Wyświetleń: 1903
 419. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża SKRZYPIEC
  Wyświetleń: 1902
 420. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu STAR 200
  Wyświetleń: 1902
 421. 27.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup używanego samochodu komunalnego typu UNIMOG lub równoważnego
  Wyświetleń: 1901
 422. Stanowisko ds. Informatyzacji, Informacji Publicznej, Promocji i Archiwum Zakładowego
  Wyświetleń: 1901
 423. 26.02.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1900
 424. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1900
 425. 12.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 1899
 426. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza - Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Jasiona.
  Wyświetleń: 1897
 427. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości - Postępowanie nr 2
  Wyświetleń: 1897
 428. 03.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka linii kablowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1896
 429. Informacja o wyniku czwartego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 1892
 430. 02-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 1891
 431. 29-09-2015r. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego ŻUK A-15
  Wyświetleń: 1891
 432. 26.04.2016r.- Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1890
 433. Protokół oceny oferty z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1890
 434. 04.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 1889
 435. 11.06.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - rozbudowia budynku OSP w Lubrzy o pomieszczenia kotłowni
  Wyświetleń: 1886
 436. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
  Wyświetleń: 1885
 437. Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Nr UZP 179388-2008
  Wyświetleń: 1885
 438. 02.08.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 1884
 439. Unieważnienie postępowania przetargowego nr. OWP/2007/03/02-1872149
  Wyświetleń: 1884
 440. 28.06.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 1878
 441. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1878
 442. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona Numer ogłoszenia: 290762 - 2010 - Postępowanie nr 2
  Wyświetleń: 1876
 443. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 1876
 444. 05.11.2014 Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Rozbiórkę byłego Domu Zdrojowego w Trzebinie
  Wyświetleń: 1875
 445. 03.02.2016r. - Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1873
 446. 08.07.2013 - Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 1872
 447. OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/02-1872149 NA DOSTAWĘ KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ. PORAZ II
  Wyświetleń: 1872
 448. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 1871
 449. 07.11.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Modernizację budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 1870
 450. 08.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Ułożenie kostki brukowej - utworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 1869
 451. 30-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbudowę (modernizację) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów
  Wyświetleń: 1868
 452. 14.12.2012 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę materiałów oraz urządzeń do remizy OSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 1867
 453. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Lubrza ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 1867
 454. 02.09.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa odwodnienia wokół budynku oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 1864
 455. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Gmina Lubrza ? Sieć wodociągowa Tranzytowa z pompownią kontenerową Dytmarow ? Lubrza
  Wyświetleń: 1863
 456. 15.02.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1862
 457. Obwieszczenie Wójta - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej do osiedla mieszkaniowego w obrębie wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 1862
 458. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1860
 459. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rok 2009
  Wyświetleń: 1859
 460. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW w miejscowości Prężynka, Gmina Lubrza, Powiat Prudnicki, Woj. Opolskie”.
  Wyświetleń: 1857
 461. Obwieszczenie Wójta - Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej o oznaczeniu PRD5004_B, Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 1852
 462. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Dytmarów, na części działki o nr ewid. gruntów 65/4 arkusz mapy 1.
  Wyświetleń: 1851
 463. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC
  Wyświetleń: 1851
 464. 19.07.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. księgowości oświatowej.
  Wyświetleń: 1850
 465. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2007 r.
  Wyświetleń: 1849
 466. 02.03.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej
  Wyświetleń: 1848
 467. 03.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Lubrza
  Wyświetleń: 1847
 468. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA
  Wyświetleń: 1845
 469. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2006
  Wyświetleń: 1845
 470. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 1842
 471. Nabór na Rachmistrzów Spisowych
  Wyświetleń: 1837
 472. unieważnienie postępowania przetargowego nr. OWP/2007/02/16-1472420
  Wyświetleń: 1837
 473. Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 1835
 474. Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Nr UZP 235908-2007
  Wyświetleń: 1835
 475. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2006 r.
  Wyświetleń: 1835
 476. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1834
 477. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 1833
 478. 11.10.2012 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy ogłasza przetarg na: Dostawę węgla kamiennego, miału węglowego, ekogroszku i flotokoncentratu do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy - wyłonienie wykonawcy
  Wyświetleń: 1827
 479. Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym Numer ogłoszenia: 375139 - 2008
  Wyświetleń: 1827
 480. Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka, Działka 129/1;130/1 Numer ogłoszenia: 350382 - 2009
  Wyświetleń: 1827
 481. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy na budowę budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą.
  Wyświetleń: 1826
 482. 11.06.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Budowę boiska do tenisa ziemnego w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 1824
 483. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 1824
 484. 03.10.2012 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 1823
 485. 16.07.2013 - Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 1822
 486. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. przebudowy elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik na działce nr. ewid. 65/4 obręb Dytmarów ark. mapy 1
  Wyświetleń: 1821
 487. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie Nr UZP 89480-2008 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 1820
 488. 06.05.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1819
 489. 10.08.2012 Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1819
 490. Otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2011r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1818
 491. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul Dożynkowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1811
 492. Ogłoszenie czwartego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych w Prężynce.
  Wyświetleń: 1811
 493. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007
  Wyświetleń: 1810
 494. Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 1810
 495. 23.10.2015r.- Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej w Trzebinie dz. nr 115, 124/1, 157/2 ark. m. 1
  Wyświetleń: 1808
 496. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2009
  Wyświetleń: 1808
 497. 04.03.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1807
 498. 25.06.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Przebudowa pomieszczeń biblioteki w Trzebinie oraz przebudowa pasa drogowego drogi wewnętrznej przy kościele w Trzebinie"
  Wyświetleń: 1807
 499. 05.07.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na Zakup nowej koparko-ładowarki wraz z dostawą
  Wyświetleń: 1802
 500. 13.11.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 1802
 501. 30.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Budowa kontenera przeznaczonego na świetlicę wiejską w Słokowie
  Wyświetleń: 1802
 502. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Trzebina.
  Wyświetleń: 1800
 503. 17.07.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Przebudowa (utwardzenie)pasa drogowego drogi wewnętrznej przy kościele w miejscowości Trzebina na działce nr 695"
  Wyświetleń: 1799
 504. 18.04.2012 Drugie zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę kontenera asenizacyjnego typu hakowiec
  Wyświetleń: 1787
 505. Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym Numer ogłoszenia: 17197-2009; data zamieszczenia: 15.01.2009r.
  Wyświetleń: 1786
 506. Informacja - AZBEST
  Wyświetleń: 1784
 507. Jak sortować?
  Wyświetleń: 1783
 508. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 1783
 509. 24.07.2012 Nabór na Stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1782
 510. 03.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont pomieszczeń w budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 1780
 511. 08.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 1780
 512. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na rok 2012 na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1778
 513. 08.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont chodnika około 100m2 w miejscowości Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 1777
 514. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 1777
 515. 17.12.2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2016 roku - postępowanie drugie.
  Wyświetleń: 1776
 516. 04.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Termomodernizacja budynku OSP w Dytmarowie
  Wyświetleń: 1775
 517. Stanowisko ds. Unii Europejskiej i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 1774
 518. 10.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę kontenera asenizacyjnego typu hakowiec
  Wyświetleń: 1772
 519. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1771
 520. 04.03.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1766
 521. Przetarg nieograniczony w formie publicznej licytacji o prawo do najmu lokalu użytkowego w miejscowości Dytmarów 2a
  Wyświetleń: 1764
 522. Ogłoszenie o przetargu - Trzebina
  Wyświetleń: 1761
 523. 20.08.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Przebudowę pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku remizy OSP w Dytmarowie
  Wyświetleń: 1760
 524. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA - LUBRZA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 1760
 525. 11.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 1758
 526. Dostawa opału do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy
  Wyświetleń: 1758
 527. 2012-01-05 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2012r
  Wyświetleń: 1757
 528. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych: Numer ogłoszenia: 65942 - 2011
  Wyświetleń: 1757
 529. 24-02-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1756
 530. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. przebudowy elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik na działce nr. ewid. 190 obręb Dytmarów ark. mapy 2
  Wyświetleń: 1756
 531. 23.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie spinalni OSP Prężynka
  Wyświetleń: 1755
 532. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2006
  Wyświetleń: 1755
 533. 31.03.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1752
 534. PROTOKÓŁ OCENY OFERTY Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ - 2010
  Wyświetleń: 1751
 535. Poczta
  Wyświetleń: 1747
 536. Zdrowotne
  Wyświetleń: 1747
 537. 19.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: " Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 1745
 538. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy budynku socjalnego w Jasionie dz. nr 411 cz. dz. 308 i cz. dz. 307
  Wyświetleń: 1744
 539. Odpowiedź na zapytania dotyczące sieci wodociągowo tranzytowej z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza
  Wyświetleń: 1744
 540. Raport z konsultacji społecznych przeprowadzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 20116-2026 z perspektywą do 2030 z dnia 19.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1744
 541. 12.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 1742
 542. 24.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowa (utwardzenie) pasa drogi przy kościele w Trzebinie oraz przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w budynku remizy OSP Dytmarów
  Wyświetleń: 1740
 543. 01.02.2012 Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla Gminy Lubrza na rok 2012
  Wyświetleń: 1739
 544. 13.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1739
 545. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Starostwa Powiatowego w Prudniku, dla inwestycji obejmującej - przebudowę obiektu mostowego nad rzeką Prudnik w ciagu drogi powiatowej nr 1250 O
  Wyświetleń: 1738
 546. 13.08.2012 III Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 1737
 547. Zmiana rozstrzygnięć Wójta Gminy Lubrza z dnia 09 grudnia 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1737
 548. 04.12.2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2016 roku.
  Wyświetleń: 1736
 549. 2-gi przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.
  Wyświetleń: 1734
 550. 28.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 1734
 551. 12.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa chodnika z kostki brukowej (ciąg pieszy publiczny)
  Wyświetleń: 1732
 552. 25.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania - Rozbudowa budynku OSP w Lubrzy o pomieszczenia kotłowni
  Wyświetleń: 1731
 553. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRZETARGU NA Dostawa opału do placówek GOKSiR w Lubrzy. NUMER OWP/2006/12/08-1613583
  Wyświetleń: 1731
 554. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Lubrza ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 1730
 555. 21.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektów decyzji oraz sporządzanie opinii w zakresie planowania przestrzennego w 2012r.
  Wyświetleń: 1729
 556. 24.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - farmy wiatrowe
  Wyświetleń: 1729
 557. 10.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 1727
 558. 03.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o umorzeniu postępowania dla inwestycji: Przebudowa holu budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubrzy
  Wyświetleń: 1721
 559. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup ławek i stołów ogrodowych
  Wyświetleń: 1719
 560. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Lubrza , ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 1719
 561. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Prężynka w trybie rokowań
  Wyświetleń: 1717
 562. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 1712
 563. 22.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 1711
 564. 16.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa sieci światłowodowej w kanalizacji teletechnicznej.
  Wyświetleń: 1704
 565. 04.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 1698
 566. 28.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: " Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 1698
 567. 05.09.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego terenu górniczego Trzebina
  Wyświetleń: 1695
 568. Świadczenie usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 1694
 569. 31.05.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 1692
 570. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2005
  Wyświetleń: 1692
 571. Postanowienie Wójta Gminy Lubrza dla zadania : Remont ( przebudowa ) obiektu mostowego o JNI 01011348 w ciągu drogi powiatowej nr 1250 O nad rzeką Prudnik w m. Skrzypiec
  Wyświetleń: 1689
 572. 09.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej na gruntach wsi Jasiona
  Wyświetleń: 1687
 573. Obwieszczenie - Budowa linii kablowej i linii napowietrznej oraz słupowej stacji transformatorowej w Trzebinie.
  Wyświetleń: 1686
 574. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie. Numer ogłoszenia: 422918 - 2009;
  Wyświetleń: 1684
 575. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza drugi przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 1683
 576. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w m. Jasiona
  Wyświetleń: 1682
 577. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację pomieszczeń Klubu w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 1680
 578. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku mieszkalnego - Trzebina
  Wyświetleń: 1678
 579. Świadczenie usług zdrowotnych - III postępowanie
  Wyświetleń: 1678
 580. 20.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
  Wyświetleń: 1676
 581. 25.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie parkingu dla samochodów dz. nr 271 karta mapy 3 (na placu kościoła) w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 1675
 582. Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 227204 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
  Wyświetleń: 1675
 583. 17.05.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 1673
 584. 14.10.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Modernizację budynku remizy OSP w Dytmarowie poprzez wykonanie odwodnienia (etap I)
  Wyświetleń: 1667
 585. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała-Dobroszewice”.
  Wyświetleń: 1667
 586. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 1667
 587. Obwieszczenie - przebudowy gminnej drogi publicznej nr 17314 O (ul: Nowej Naprawy)
  Wyświetleń: 1664
 588. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 1663
 589. 27.01.2012 Zaproszenie do złożenia ferty cenowej na Wycenę nieruchomości Gminy Lubrza na rok 2012
  Wyświetleń: 1660
 590. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi społeczne pod nazwą " Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników OPS w Lubrzy"
  Wyświetleń: 1660
 591. 24.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - farmy wiatrowe
  Wyświetleń: 1657
 592. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego lokalizacji farm wiatrowych
  Wyświetleń: 1654
 593. 23.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o umorzeniu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 1653
 594. 02.02.2016r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. zezwoleń, zdrowia i zabytków
  Wyświetleń: 1652
 595. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 1652
 596. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE – NOWY BROWINIEC, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 1652
 597. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 1652
 598. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 1650
 599. 16.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 1649
 600. 02.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zorganizowanie bezpiecznego przewozu dzieci w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 1648
 601. 19-01-2016r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieuchomości rolnej
  Wyświetleń: 1648
 602. 25-08-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację budynku OSP Trzebina
  Wyświetleń: 1648
 603. 04.12.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2015 roku.
  Wyświetleń: 1645
 604. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA – LUBRZA - OLSZYNKA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 1645
 605. ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBRZY
  Wyświetleń: 1643
 606. 26.06.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Montaż kontenerów modułowych świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 1640
 607. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1639
 608. 14.06.2012 III Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 1637
 609. 31.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont drogi na odcinku 290 mb od posesji 75A do skrzyżowania z drogą powiatową Skrzypiec - Trzebina
  Wyświetleń: 1634
 610. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 1634
 611. Świadczenie usług zdrowotnych - II postępowanie
  Wyświetleń: 1632
 612. ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg na dostawę paliw płynnych
  Wyświetleń: 1632
 613. Zaproszenie do złożenia oferty do zadania "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 1631
 614. 29.06.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. księgowości oświatowej.
  Wyświetleń: 1630
 615. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 1629
 616. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza Numer ogłoszenia: 163852 - 2009
  Wyświetleń: 1624
 617. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1623
 618. Odpowiedź na zapytania dotyczących zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 200 000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 1618
 619. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Przebudowa holu budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubrzy
  Wyświetleń: 1617
 620. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 1617
 621. Świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1616
 622. 17.06.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1614
 623. 14.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 1613
 624. 14.08.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę ściany zewnętrznej holu budynku GOKSiR w Lubrzy
  Wyświetleń: 1609
 625. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 1607
 626. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 208417 - 2008. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.
  Wyświetleń: 1606
 627. 18.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1604
 628. Numer ogłoszenia: 132084 - 2007; data zamieszczenia: 01.08.2007 - Przewóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie Gminy Lubrza oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup w latach 2007 - 2010
  Wyświetleń: 1601
 629. Ogłoszenie o 2-gim przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 1601
 630. 01.02.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1600
 631. Dostawa opału do placówek ZGKIM w sezonie grzewczym 2013/2014
  Wyświetleń: 1599
 632. 22.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby ZPS w Lubrzy
  Wyświetleń: 1596
 633. 04.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia i oświetlenia drogowego w m. Lubrza, ul. Dożynkowa i Spółdzielcza
  Wyświetleń: 1590
 634. 05.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa odwodnienia wokół budynku, oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości - Dytmarów
  Wyświetleń: 1587
 635. 05.09.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych Skrzypiec ...
  Wyświetleń: 1586
 636. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza V.7331.2.8.2015.ROŚ
  Wyświetleń: 1586
 637. 27.11.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1585
 638. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 1584
 639. 24.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 1583
 640. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW – LASKOWICE – NOWY BROWINIEC, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 1581
 641. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1578
 642. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY- II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 1574
 643. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 1573
 644. Ogłoszenie o wyborze najkorzysniejszej oferty na dostawę (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 1569
 645. 05.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup karuzel na place zabaw w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 1565
 646. 05-01-2016r. - Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1561
 647. Świadczenie usług ochrony
  Wyświetleń: 1560
 648. 09.05.2016r. - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych i gminnych w 2016r. w Gminie Lubrza.
  Wyświetleń: 1559
 649. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka. Numer ogłoszenia: 410338 - 2009;
  Wyświetleń: 1556
 650. 27.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na winosek Tauron Dystrybucja S.A.
  Wyświetleń: 1554
 651. 1.04.2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publiczbego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TRZEBINA
  Wyświetleń: 1551
 652. 12.05.2015 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o rozbudowę sieci rozdzielczej wodociągowej wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 1550
 653. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 1548
 654. 19.10.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1547
 655. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"
  Wyświetleń: 1546
 656. 17.01.2018r. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ORAZ DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
  Wyświetleń: 1543
 657. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA Dostawa opału do placówek GOKSiR w Lubrzy. NUMER OWP/2006/12/08-1613583
  Wyświetleń: 1539
 658. 04.02.2015 Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1538
 659. 29.04.2016r. - nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. dochodów i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 1538
 660. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 1537
 661. 16.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę komputerów poleasingowych dla Urzędu Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 1536
 662. 06.05.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1534
 663. Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1534
 664. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania na rok 2012, na trerenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1531
 665. INTERPELACJE RADNYCH
  Wyświetleń: 1529
 666. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r. Numer ogłoszenia: 263905 - 2008
  Wyświetleń: 1529
 667. Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gmin Prudnik i Lubrza
  Wyświetleń: 1524
 668. 09.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : zakup bezgotówkowy paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1519
 669. Ogłoszenie o wyborze najkorzysniejszej oferty na przebudowe drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza
  Wyświetleń: 1514
 670. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2011 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 1514
 671. 28.07.2015r. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 1502
 672. 07-07-2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Trzebina", uchwalonego uchwałą Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 czerwca 2015r.
  Wyświetleń: 1499
 673. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 1497
 674. 18.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Wykoanie przejścia pomiędzy posesjami ul. Wolności nr 60 a nr 62 do ul. Nowej Naprawy
  Wyświetleń: 1496
 675. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów Numer ogłoszenia: 142082 - 2010
  Wyświetleń: 1493
 676. 07.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 1492
 677. 19-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 1490
 678. 19.10.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzednicze : podinspektor ds. gospodarowania mieniem
  Wyświetleń: 1490
 679. "Przebudowa dróg gminnych i budowa drogi wewnętrznej na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 1484
 680. Informacja o wynikach przeprowadzonego przetargu w dniu 10.12.2015r.
  Wyświetleń: 1483
 681. 18.11.2014 r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1482
 682. Ochrona
  Wyświetleń: 1481
 683. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie Nr UZP 208417 - 2008 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.
  Wyświetleń: 1480
 684. OGŁOSZENIA Podatki Podatki Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 1473
 685. 26-01-2016r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1468
 686. 08.11.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1467
 687. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy mostu nad rzeką Prudnik w miejscowości Skrzypiec w ciągu drogi powiatowej Nr 1250 O
  Wyświetleń: 1463
 688. 12.05.2015r. Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
  Wyświetleń: 1458
 689. Unieważnie postępowania Nr 375139-2008, o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (leasing operacyjny) śmieciarki o pojemności 16,0-17,0 m3, na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 1454
 690. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2011 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 1451
 691. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 1448
 692. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 1444
 693. 12.05.2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1443
 694. 21-09-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1437
 695. Zaproszenie do złożenia oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Lubrza w roku 2015
  Wyświetleń: 1435
 696. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie.
  Wyświetleń: 1433
 697. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 1433
 698. 20.11.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa linii kablowej 15kV w obrębie wsi Lubrza
  Wyświetleń: 1432
 699. 15.09.2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o decyzji rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Trzebina.
  Wyświetleń: 1428
 700. 26.11.2015r.- Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1428
 701. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 1427
 702. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Rozbudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia i oświetlenia drogowego w m. Lubrza, ul. Dożynkowa i Spółdzielcza
  Wyświetleń: 1421
 703. 13-04-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1416
 704. 26.11.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci światowodowej w kanalizacji teletechnicznej
  Wyświetleń: 1416
 705. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Ogólnej OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1415
 706. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1401
 707. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY- III POSTĘP.
  Wyświetleń: 1401
 708. 03-08-2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o kompleksowej przebudowie konstrukcji i poszyciu dachu na budynek kościoła parafialnego w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 1393
 709. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW
  Wyświetleń: 1379
 710. 1.04.2015r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TRZEBINA.
  Wyświetleń: 1369
 711. 17.12.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa linii kablowej 15kV w obrębie wsi Lubrza
  Wyświetleń: 1369
 712. 14-12-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1366
 713. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy- II postepowanie
  Wyświetleń: 1360
 714. 21-01-2016 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2016 roku na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1354
 715. Świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1353
 716. 28.07.2015r. Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Lubrzy przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1346
 717. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie Prężynka
  Wyświetleń: 1327
 718. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1324
 719. Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1323
 720. 23-11-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1322
 721. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza - Prudnik w km. 52+748-54+601 obręb Lubrza.
  Wyświetleń: 1321
 722. 06-10-2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1318
 723. 16.12.2016r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2017r. - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 1318
 724. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr UZP 179388-2008. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.
  Wyświetleń: 1316
 725. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1306
 726. Druki i formularze
  Wyświetleń: 1299
 727. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1297
 728. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2018
  Wyświetleń: 1287
 729. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY
  Wyświetleń: 1284
 730. 18-01-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1283
 731. 19.09.2016 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2016/2017
  Wyświetleń: 1281
 732. 01-12-2015 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1275
 733. 16.06.2015r. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o rozbudowę sieci rozdzielczej wodociągowej wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 1273
 734. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1273
 735. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr P 1267
  Wyświetleń: 1269
 736. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej do zadania pn.: "Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2018 roku"
  Wyświetleń: 1268
 737. 20.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Specjalista do spraw promocji i monitoringu - Kietrz
  Wyświetleń: 1259
 738. 23.06.2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1252
 739. 20.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Specjalista do spraw koordynowania projektów - Kietrz
  Wyświetleń: 1238
 740. Świadczenie usług ochrony
  Wyświetleń: 1222
 741. 01-03-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1217
 742. Świadczenie usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 1184
 743. 29.01.2015 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2015 roku na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1176
 744. 09.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1152
 745. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot.budowy 24 elektrowni wiatrowych do 4 MW każda, wysokości maksymalnej ponad poziomem terenu nieprzekraczającego 200 m, o łącznej mocy 96 MW zlokalizowanych w gm. Lubrza.
  Wyświetleń: 1147
 746. Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203" obręb Lubrza.
  Wyświetleń: 1103
 747. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi z zakresu medycyny pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1102
 748. 14-06-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1097
 749. Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2018r.
  Wyświetleń: 1079
 750. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1060
 751. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1059
 752. 14-03-2018r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1047
 753. 17-04-2018r - Nabór na stanowisko: Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy
  Wyświetleń: 1045
 754. Decyzje celu publicznego
  Wyświetleń: 1043
 755. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2018
  Wyświetleń: 1033
 756. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1029
 757. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 728 198,00 zł
  Wyświetleń: 1004
 758. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 1002
 759. Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 991
 760. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 968
 761. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 952
 762. Obwodowe komisje wyborcze
  Wyświetleń: 932
 763. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 918
 764. Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 909
 765. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 897
 766. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy w zakresie termomodernizacji Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 886
 767. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 878
 768. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 875
 769. Terytorialna Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 873
 770. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2017
  Wyświetleń: 839
 771. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 818
 772. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu na przebudowę elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV Głubczyce - Prudnik
  Wyświetleń: 809
 773. 01-09-2015r.Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Lubrza w Trzebinie-rozbudowa sieci wodociągowej.
  Wyświetleń: 802
 774. Rok 2017
  Wyświetleń: 801
 775. Rok 2016
  Wyświetleń: 757
 776. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 754
 777. 01.02.2019r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 748
 778. Petycje
  Wyświetleń: 744
 779. 07.11.2018r.- Nabór na stanowisko: referent ds. finansowo- administracyjnych
  Wyświetleń: 731
 780. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 722
 781. 26-08-2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej PW.Wszystkich Świętych w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 716
 782. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 711
 783. Rok 2015
  Wyświetleń: 691
 784. 22.11.2018r.- Nabór na stanowisko: referent ds. księgowo-kadrowych
  Wyświetleń: 684
 785. 01.02.2019r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. kadrowych i organizacyjnych
  Wyświetleń: 650
 786. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2018
  Wyświetleń: 647
 787. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 642
 788. 07.11.2018r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 636
 789. Zaproszenie do złożenia oferty na "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza - w roku 2018"
  Wyświetleń: 633
 790. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 624
 791. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 621
 792. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 618
 793. Ogłoszenie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 612
 794. Budżet 2019
  Wyświetleń: 607
 795. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r. - NR3
  Wyświetleń: 590
 796. Informacja o wyborze oferty na dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2016/2017
  Wyświetleń: 589
 797. 09.07. 2019 r.- Nabór na stanowisko:młodszy referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 586
 798. Świadczenie usług zdrowotnych na 2019 - OPS
  Wyświetleń: 584
 799. MPZP Lubrza
  Wyświetleń: 570
 800. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 561
 801. Zaproszenie do składania ofert cenowych o udzielenie zamówienia publicznego pt: Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubrza - zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Wyświetleń: 561
 802. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 554
 803. Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 551
 804. Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 549
 805. 13-06-2018r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 539
 806. 08.05. 2019 r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 529
 807. Informacja Wojta Gminy Lubrza o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 528
 808. Decyzja Środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na etapowej budowie "Centrum Usługowo-Handlowe Lubrza"
  Wyświetleń: 526
 809. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 525
 810. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego V.6733.1.13.2019.ZPI
  Wyświetleń: 517
 811. 01.04.3014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa budynku OSP
  Wyświetleń: 512
 812. Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2019r.
  Wyświetleń: 512
 813. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 510
 814. 2015
  Wyświetleń: 509
 815. Obwieszczenia Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 509
 816. 08.05. 2019 r.- Nabór na stanowisko: referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 503
 817. Świadczenie usług pocztowych na 2019r.
  Wyświetleń: 503
 818. 11.06.2019 r.- Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 501
 819. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od stycznia do czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 501
 820. Świadczenie usług pocztowych na rok 2019 - OPS
  Wyświetleń: 495
 821. Obwodowe komisje
  Wyświetleń: 494
 822. 05.06.2019 Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 483
 823. 28-01-2019 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza-Prudnik w km 52+748 do km 54+601"
  Wyświetleń: 482
 824. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Olszynce
  Wyświetleń: 478
 825. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 475
 826. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 474
 827. Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 470
 828. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019
  Wyświetleń: 467
 829. Świadczenie usług ochrony na 2019r.
  Wyświetleń: 464
 830. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r. - NR2
  Wyświetleń: 464
 831. 29-08-2018 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 460
 832. Zaproszenie do złożenia oferty: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 456
 833. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 530 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2018.
  Wyświetleń: 449
 834. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019
  Wyświetleń: 447
 835. Zarządzenie nr 0050.404.2018 Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwiesczeń wyborczych
  Wyświetleń: 441
 836. MPZP Trzebina wieś
  Wyświetleń: 440
 837. Świadczenie usług zdrowotnych na 2019r.
  Wyświetleń: 432
 838. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów w miesiącach kwiecień - czerwiec 2019
  Wyświetleń: 431
 839. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019
  Wyświetleń: 426
 840. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - organizacja bezpiecznego przewozu dzieci w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 426
 841. 2019
  Wyświetleń: 420
 842. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.6733.2019
  Wyświetleń: 411
 843. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 410
 844. Informacja
  Wyświetleń: 409
 845. MPZP Wiatraki
  Wyświetleń: 403
 846. 20-03-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 389
 847. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: "Wykonanie i remont (modernizacja|) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2019 roku."
  Wyświetleń: 385
 848. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania V.6733.2.9.2019.ZPI
  Wyświetleń: 384
 849. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o potanowienich ws nr V.6733.2.2018.ZPI
  Wyświetleń: 383
 850. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania V.6733.1.9.2019.ZPI
  Wyświetleń: 379
 851. 20-02-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 375
 852. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowie latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N nr 65/RK-10 - Jasiona
  Wyświetleń: 374
 853. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 369
 854. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własnośc Gminy
  Wyświetleń: 367
 855. Budowa latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N - Jasiona
  Wyświetleń: 363
 856. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 363
 857. Budowa wybieralnego zbiornika na nieczystości bytowe wraz z przyłączeniami w miejscowości Dobroszewice
  Wyświetleń: 362
 858. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2018
  Wyświetleń: 359
 859. Statuty Sołectw
  Wyświetleń: 350
 860. MPZP tereny górnicze Trzebina
  Wyświetleń: 348
 861. Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia domu jednorodzinnego w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 347
 862. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: "Wykonanie i remont (modernizacja|) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2019 roku."
  Wyświetleń: 343
 863. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2019
  Wyświetleń: 342
 864. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania - Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Nowym Browińcu oraz remont cząstkowy dróg gminnych w 2019r.
  Wyświetleń: 338
 865. Budowa latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N - Skrzypiec
  Wyświetleń: 336
 866. MPZP Skrzypiec tereny zabud.mieszk
  Wyświetleń: 334
 867. Świadczenie usług pocztowych na 2020r.
  Wyświetleń: 332
 868. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 331
 869. Informacja Wójta o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 329
 870. Wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Skrzypiec dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr G1073150 (dz. nr 481/3) relacji Skrzypiec - Dytmarów w pasie drogowym w km. Od 0+000 do 0+500"
  Wyświetleń: 317
 871. 12-06-2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 315
 872. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 315
 873. MPZP Prężynka tereny przemysłowe
  Wyświetleń: 313
 874. 10-07-2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 308
 875. Zakup pojazdu asenizacyjnego o pojemności 10m3
  Wyświetleń: 308
 876. Zwołanie pierwszych posiedzeń OKW
  Wyświetleń: 302
 877. Obwody Głosowania
  Wyświetleń: 300
 878. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 298
 879. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 289
 880. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku MPZP
  Wyświetleń: 287
 881. Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia obiektu handlowo - usługowego w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 272
 882. 28-08-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 261
 883. POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
  Wyświetleń: 259
 884. Informacja OKW o składzie i dyżurach
  Wyświetleń: 256
 885. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 250
 886. Informacje PKW
  Wyświetleń: 246
 887. 2018
  Wyświetleń: 232
 888. Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 231
 889. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 219
 890. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 214
 891. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 212
 892. Informacja Wójta Gminy Lubrza o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 211
 893. 2017
  Wyświetleń: 208
 894. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 204
 895. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 201
 896. Świadczenie usług ochrony na 2020r.
  Wyświetleń: 182
 897. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r.
  Wyświetleń: 181
 898. Szkoła Podstawowa w Lubrzy
  Wyświetleń: 158
 899. Zakup używanego samochodu specjalnego - pożarniczego
  Wyświetleń: 158
 900. 16-10-2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 151
 901. Zapewnianie dostępności
  Wyświetleń: 151
 902. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 150
 903. Świadczenie usług zdrowotnych na 2020r.
  Wyświetleń: 135
 904. Elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 134
 905. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Lubrza
  Wyświetleń: 128
 906. Posadowienie teletechnicznych słupów kompozytowych w pasie drogi gminnej (dz. nr 481/4) relacji Skrzypiec – Dytmarów G 107315 O oraz drogi wewnętrznej dz. nr 301
  Wyświetleń: 123
 907. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
  Wyświetleń: 120
 908. Świadczenie usług zdrowotnych na 2020 - OPS
  Wyświetleń: 118
 909. Zarządzenie Wójta w sprawie skreślenia z Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 118
 910. 13.11.2019r. Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 117
 911. POSTANOWIENIE NR 557/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 117
 912. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w okręgu nr 51
  Wyświetleń: 116
 913. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 215 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego - pożarniczego.
  Wyświetleń: 116
 914. Zaproszenie do udziału w negocjacjach dla zamówienia publicznego na "Zakup używanego zarejestrowanego samochodu specjalnego - pożarniczego"
  Wyświetleń: 112
 915. Świadczenie usług pocztowych na rok 2020 - OPS
  Wyświetleń: 110
 916. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2020"
  Wyświetleń: 109
 917. 13.11.2019r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 106
 918. Transmisja z obrad Rady Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 99
 919. Budowa przyłącza gazu z butli naziemnej o pojemności 2700m3
  Wyświetleń: 98
 920. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2020
  Wyświetleń: 96
 921. Wykaz rejestrów i ewidencji Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 95
 922. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020
  Wyświetleń: 90
 923. MPZP Prężynka
  Wyświetleń: 85
 924. MPZP Wiatraki Laskowice - Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 84
 925. MPZP Prężynka-Lubrza
  Wyświetleń: 82
 926. MPZP Słoków-Laskowice-Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 81
 927. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
  Wyświetleń: 79
 928. Budżet 2020
  Wyświetleń: 73
 929. Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 73
 930. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 17
Metryczka
 • wytworzono:
  11-07-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  11-07-2013 08:38
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubrza
  odwiedzin: 11546
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl