Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
437124010643724439634779315480000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
580355617655562552955892753056745525776450015440623927936679
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360653396637044362004435540151394954538043792581595088170228
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
374204282851939427314086466536409853086428574429283404036380
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
266642871728701266073113225263304862881827100359932755130686
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
441983866937921369504020031783308743682025170265072502530635
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
247052097525751248142587331297292422876533953348172987133020
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161122031717544256162979222115248212033621102475035890479458
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000004416712803127811452814045
 1. Najnowsze publikacje (Rejestr zmian stron)
  Wyświetleń: 181035
 2. Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej
  Wyświetleń: 154579
 3. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 93294
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 92747
 5. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 74843
 6. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi społeczne
  Wyświetleń: 65203
 7. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 44892
 8. Oferty pracy
  Wyświetleń: 31748
 9. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 24561
 10. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 22499
 11. Ochrona zabytków
  Wyświetleń: 19030
 12. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 17686
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14995
 14. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 14685
 15. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 13499
 16. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 13119
 17. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12812
 18. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 12688
 19. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11927
 20. Wzory deklaracji Podatkowych oraz stawki podatków
  Wyświetleń: 11230
 21. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 11220
 22. ZGKiM Lubrza
  Wyświetleń: 11076
 23. Budżet
  Wyświetleń: 10929
 24. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 10646
 25. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 10611
 26. Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli
  Wyświetleń: 10473
 27. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
  Wyświetleń: 10422
 28. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 10262
 29. Podatki
  Wyświetleń: 10166
 30. Rada Gminy
  Wyświetleń: 10135
 31. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 9802
 32. Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
  Wyświetleń: 9700
 33. Protokoły
  Wyświetleń: 9676
 34. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 9536
 35. Projekty uchwał kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 9504
 36. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 9426
 37. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
  Wyświetleń: 9421
 38. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 9408
 39. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 9384
 40. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9317
 41. Statut Gminy
  Wyświetleń: 9244
 42. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 9144
 43. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9008
 44. Kwestionariusz osobowy
  Wyświetleń: 8801
 45. Gminne Przedszkole Publiczne
  Wyświetleń: 8757
 46. Wybory ławników sądowych na kandecję 2016 - 2019
  Wyświetleń: 8752
 47. Zawiadomienie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki GB Lubrza 304 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 8659
 48. Oświata
  Wyświetleń: 8626
 49. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8596
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8565
 51. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8519
 52. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 8492
 53. Harmonogram odbioru odpadów
  Wyświetleń: 8096
 54. Szkoła Podstawowa w Lubrzy
  Wyświetleń: 7900
 55. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 7896
 56. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r.
  Wyświetleń: 7711
 57. REJESTRY I WYKAZY
  Wyświetleń: 7680
 58. Gospodarka odpadami - Informacje
  Wyświetleń: 7625
 59. Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Obywatelskie, Obronne i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 7578
 60. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7547
 61. Formularze dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 7422
 62. Załatwianie spraw, wnioski i formularze
  Wyświetleń: 6734
 63. Informacje
  Wyświetleń: 6679
 64. Punkty pomocy prawnej
  Wyświetleń: 6656
 65. Informacje
  Wyświetleń: 6598
 66. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 6197
 67. Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6030
 68. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 5811
 69. Numer konta bankowego
  Wyświetleń: 5770
 70. Przetarg na: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na 2014r.
  Wyświetleń: 5749
 71. Plan zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 5745
 72. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 5739
 73. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5687
 74. Nabór wniosków na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 5685
 75. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 5564
 76. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5437
 77. Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 5395
 78. DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA
  Wyświetleń: 5372
 79. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
  Wyświetleń: 5371
 80. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 5359
 81. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5326
 82. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 5326
 83. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Referendum 2015
  Wyświetleń: 5266
 84. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 5222
 85. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5199
 86. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 5183
 87. Pracownicy
  Wyświetleń: 5092
 88. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2011
  Wyświetleń: 5006
 89. Podmiot odbierający odpady komunalne
  Wyświetleń: 4931
 90. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 4911
 91. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Wyborów Prezydenckich 2015
  Wyświetleń: 4888
 92. Regulamin naboru
  Wyświetleń: 4866
 93. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 4850
 94. Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4849
 95. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 4806
 96. Fundusz Alimentacyjny
  Wyświetleń: 4742
 97. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK
  Wyświetleń: 4736
 98. Jak sortować?
  Wyświetleń: 4694
 99. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 4593
 100. Szacowania szkód w mieniu komunalnym
  Wyświetleń: 4572
 101. Budżet 2014
  Wyświetleń: 4558
 102. Zakup samochodu - śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 4475
 103. Okręgi wyborcze i obwody głosowania.
  Wyświetleń: 4470
 104. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości w Skrzypcu
  Wyświetleń: 4468
 105. Budżet 2016
  Wyświetleń: 4401
 106. Budżet 2015
  Wyświetleń: 4399
 107. Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy
  Wyświetleń: 4365
 108. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 4270
 109. Cele i zadania
  Wyświetleń: 4267
 110. 16.09.2013 Nabór na stanowisko: Kierowca autobusu
  Wyświetleń: 4237
 111. Świadczenia wychowawcze
  Wyświetleń: 4180
 112. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 4138
 113. Budżet 2013
  Wyświetleń: 4137
 114. Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 4135
 115. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 4125
 116. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2012
  Wyświetleń: 4118
 117. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 4112
 118. Budżet 2012
  Wyświetleń: 4083
 119. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ( objęcie mandatu w trakcie trwana kadencji 2010-2014)
  Wyświetleń: 4039
 120. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 3994
 121. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 3984
 122. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2010
  Wyświetleń: 3982
 123. Statut
  Wyświetleń: 3955
 124. 06.09.2013 Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów
  Wyświetleń: 3948
 125. 16-09-2015 r. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 3939
 126. Budżet 2010
  Wyświetleń: 3936
 127. Statut
  Wyświetleń: 3931
 128. Przepisy prawne
  Wyświetleń: 3922
 129. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2008
  Wyświetleń: 3899
 130. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3893
 131. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 3887
 132. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 3876
 133. Zespół Interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 3859
 134. Cennik odpadów budowlanych obowiązujący na PSZOK
  Wyświetleń: 3837
 135. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2007
  Wyświetleń: 3832
 136. Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2009
  Wyświetleń: 3830
 137. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3818
 138. 25.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 3804
 139. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 3799
 140. Ogłoszenie drugiego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 3795
 141. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2013
  Wyświetleń: 3776
 142. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 3765
 143. Zasiłek dla opiekunów
  Wyświetleń: 3765
 144. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3758
 145. Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 3757
 146. Komunikaty o losowaniach
  Wyświetleń: 3742
 147. Kadencja 1998-2002
  Wyświetleń: 3725
 148. Nabór na stanowisko Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 3718
 149. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3714
 150. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 3687
 151. Gminna Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 3686
 152. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3686
 153. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3678
 154. "Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203’’ w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Wyświetleń: 3661
 155. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 3650
 156. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3626
 157. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3599
 158. Budżet 2011
  Wyświetleń: 3591
 159. Przetarg na: Modernizacja budynku GOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 3564
 160. Konkurs adresowany do wolontariuszy/wolontariuszek oraz organizacji oraz placówek współpracujących z wolontariuszami.
  Wyświetleń: 3549
 161. Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza
  Wyświetleń: 3539
 162. Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.
  Wyświetleń: 3514
 163. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 654.164,00 PLN. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Wyświetleń: 3513
 164. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2012
  Wyświetleń: 3495
 165. Budżet 2009
  Wyświetleń: 3486
 166. KARTA DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 3485
 167. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2010
  Wyświetleń: 3478
 168. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 3476
 169. 07.05.2013 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 3464
 170. 10.04.2017r. Nabór na stanowisko : Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 3422
 171. INTERPELACJE RADNYCH
  Wyświetleń: 3422
 172. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2010
  Wyświetleń: 3402
 173. 06.08.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Budowa boiska do piłki plażowej w Jasionie
  Wyświetleń: 3386
 174. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 3372
 175. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008
  Wyświetleń: 3359
 176. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku
  Wyświetleń: 3348
 177. Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza - VI nabór"
  Wyświetleń: 3344
 178. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w roku 2014.
  Wyświetleń: 3338
 179. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012
  Wyświetleń: 3336
 180. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3333
 181. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3326
 182. Zakup samochodu-śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 3308
 183. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3304
 184. Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3296
 185. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3293
 186. Gospodarka nieruchomościami - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3291
 187. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza (zmiana 2010). Uchwała nr XXVII-193-2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2010 roku.
  Wyświetleń: 3283
 188. Budżet 2008
  Wyświetleń: 3280
 189. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 3275
 190. Komunikaty i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3266
 191. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3260
 192. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieuchomości rolnej
  Wyświetleń: 3250
 193. Ochrona Środowiska - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3183
 194. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
  Wyświetleń: 3178
 195. Budżet 2017
  Wyświetleń: 3156
 196. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2008
  Wyświetleń: 3143
 197. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2015
  Wyświetleń: 3140
 198. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2014r.
  Wyświetleń: 3139
 199. Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 3138
 200. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3137
 201. Uchwała w sprawie podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 3134
 202. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2011
  Wyświetleń: 3130
 203. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3120
 204. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 3113
 205. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 3113
 206. Obwieszczenie o II przetargu na sprzęt pożarniczy
  Wyświetleń: 3112
 207. Dokumenty związane z procedurą postępowania oddziaływania na środowisko znajdujące się w Urzędzie Gminy w Lubrzy.
  Wyświetleń: 3101
 208. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Lubrza w sprawie Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3090
 209. Budżet 2007
  Wyświetleń: 3088
 210. Informacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3086
 211. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 3081
 212. 06.08.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem urządzeń sportowych.
  Wyświetleń: 3078
 213. Obwieszczenie o przetargu na sprzęt pożarniczy
  Wyświetleń: 3072
 214. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 3070
 215. 21.11.2017r. Nabór na stanowisko: Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
  Wyświetleń: 3039
 216. Ogłoszenie trzeciego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 3029
 217. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW
  Wyświetleń: 3028
 218. 07.03.2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 3019
 219. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w okresie od 02.01.2015 do 31.05.2015 r.
  Wyświetleń: 3009
 220. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3005
 221. 03.07.2013 Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy
  Wyświetleń: 3001
 222. 24.05.2013 Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 2995
 223. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2013
  Wyświetleń: 2995
 224. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2993
 225. Otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terene Gminy Lubrza w okresie od 01.06.2015 do 31.08.2015 r.
  Wyświetleń: 2990
 226. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
  Wyświetleń: 2988
 227. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Trzebinie
  Wyświetleń: 2969
 228. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2014
  Wyświetleń: 2960
 229. Zaproszenie do złożenia oferty na: Rozbudowa budynku OSP Lubrza - etap III
  Wyświetleń: 2954
 230. 26.06.2013 Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy ogłasza przetarg na: Remont części stropu poddasza oraz remont dachu z wymianą pokrycia w budynku przedszkola w Trzebinie
  Wyświetleń: 2946
 231. 26.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:Budowa boiska do piłki plażowej w Jasionie
  Wyświetleń: 2939
 232. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2937
 233. Uchwała Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 2935
 234. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieuchomości niezabudowanych - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2929
 235. Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 2928
 236. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy przy ul. Wolności 73
  Wyświetleń: 2920
 237. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016
  Wyświetleń: 2915
 238. Przetarg ogłoszony pod Nr. OWP/2007/05/18-1314210
  Wyświetleń: 2905
 239. Protokół oceny oferty z zakresu opieki pielęgniarskiej
  Wyświetleń: 2894
 240. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2892
 241. Świadczenia Rodzinne i Zaliczka Alimentacyjna
  Wyświetleń: 2881
 242. Budżet 2018
  Wyświetleń: 2859
 243. 28.06.2016r.- Nabór na stanowisko :podinspektor ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 2851
 244. Przebudowa przepustu pod drogą krajową Nr 40 w km. 30 + 524 w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 2843
 245. 31.10.2012 Nabór na stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy
  Wyświetleń: 2829
 246. UCHWAŁA NR III/16/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia MPZ przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2821
 247. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2015
  Wyświetleń: 2820
 248. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2819
 249. 01.06.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. archiwum zakładowego, promocji oraz zaopatrzenia
  Wyświetleń: 2814
 250. 14.01.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2807
 251. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 2804
 252. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2799
 253. Przebudowa powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa
  Wyświetleń: 2795
 254. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015
  Wyświetleń: 2790
 255. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2790
 256. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2788
 257. 17.07.2012 Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2774
 258. Decyzje celu publicznego
  Wyświetleń: 2773
 259. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2773
 260. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2769
 261. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa budynku OSP Lubrza - etap III
  Wyświetleń: 2765
 262. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2763
 263. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2759
 264. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OWP/2006/09/18-702929
  Wyświetleń: 2758
 265. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2751
 266. Rada Gminy
  Wyświetleń: 2749
 267. Wyniki zapytań ofertowych
  Wyświetleń: 2749
 268. 04.09.2013 Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza od 04.09.2013r. do 18.10.2013r.
  Wyświetleń: 2748
 269. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2742
 270. 10.08.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2737
 271. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza
  Wyświetleń: 2734
 272. 14.01.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2733
 273. 06.06.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2732
 274. Nabór na Stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2726
 275. Oświadczenia majątkowe za rok 2006
  Wyświetleń: 2724
 276. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2718
 277. Drugi przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2714
 278. 24.06.2014 ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo najmu lokalu użytkowego w miejscowości Dytmarów 2
  Wyświetleń: 2713
 279. 16.06.2017r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2704
 280. Wyniki zapytań ofertowych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2703
 281. Informacja o wyniku drugiego rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2701
 282. 30.06.2017r. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
  Wyświetleń: 2684
 283. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2684
 284. 20.09.2012 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie- unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2683
 285. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2016
  Wyświetleń: 2680
 286. Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2678
 287. Przebudowa przepustu w Nowym Browińcu - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2677
 288. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 179388-2008. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.
  Wyświetleń: 2676
 289. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2016
  Wyświetleń: 2674
 290. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rok 2010
  Wyświetleń: 2674
 291. Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy - Pomoc nauczyciela
  Wyświetleń: 2670
 292. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/01/04-2376850 na zakup opału dla GOKSiR
  Wyświetleń: 2669
 293. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
  Wyświetleń: 2668
 294. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017.
  Wyświetleń: 2667
 295. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 89480-2008 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 2660
 296. 2011
  Wyświetleń: 2659
 297. 19-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2655
 298. Oświadczenia majątkowe za rok 2005
  Wyświetleń: 2653
 299. Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011 Numer ogłoszenia: 218718 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
  Wyświetleń: 2653
 300. Nabór na stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2650
 301. Obwieszczenie Wójta Lubrzy o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2650
 302. 01.03.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na Dostawę (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji ZGKiM w Lubrzy
  Wyświetleń: 2646
 303. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
  Wyświetleń: 2646
 304. 17.09.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
  Wyświetleń: 2645
 305. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec, Trzebina, Jasiona
  Wyświetleń: 2645
 306. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2014
  Wyświetleń: 2644
 307. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2643
 308. 26.06.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Montaż kontenerów modułowych świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 2639
 309. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014
  Wyświetleń: 2637
 310. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 2636
 311. 13.05.2013 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych Gminy Lubrza w roku 2013
  Wyświetleń: 2635
 312. Obwieszczenie Wójta - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przyłącza wodociągowego do działki na terenie wsi Trzebina
  Wyświetleń: 2631
 313. 16.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup samochodu specjalnego dla OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2628
 314. 14.06.2013 Podinspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2627
 315. 11.05.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej.
  Wyświetleń: 2625
 316. 20.07.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2625
 317. 23.03.2016r - Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych do nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2625
 318. 13.05.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2619
 319. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE POD NAZWĄ: "ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBRZY PRZY UL. WOLNOŚCI 73".
  Wyświetleń: 2619
 320. 07-08-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację budynku OSP Trzebina
  Wyświetleń: 2615
 321. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu na dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy Numer OWP/2006/12/05-332510
  Wyświetleń: 2614
 322. Ogłoszenie o 3 przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 2613
 323. 03.11.2014 Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Wykonanie przejścia w Lubrzy pomiędzy ul. Wolności a ul. Nowej Naprawy - Etap 2, oraz Modernizację budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2612
 324. ZGKiM w Lubrzy zaprasza do składania ofert na: Dostawę przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 2610
 325. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona Numer ogłoszenia: 268486 - 2010
  Wyświetleń: 2608
 326. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2017
  Wyświetleń: 2608
 327. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2606
 328. 12.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2601
 329. Informacja o wyniku trzeciego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2600
 330. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Lubrza
  Wyświetleń: 2600
 331. 15.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie zatoczki parkingowej w Prężynce II etap
  Wyświetleń: 2592
 332. 10.08.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie zatoczki parkingowej w Prężynce II etap
  Wyświetleń: 2591
 333. Nabór na stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2591
 334. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2590
 335. Obwieszczenie Wójta - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej do osiedla mieszkaniowego w obrębie wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2581
 336. Rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul: Dożynkowej w Lubrzy.
  Wyświetleń: 2580
 337. Dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy Numer OWP/2006/12/05-332510
  Wyświetleń: 2579
 338. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2576
 339. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko
  Wyświetleń: 2574
 340. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy biogazowni rolniczej o mocy do 2.0 MW
  Wyświetleń: 2572
 341. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DOP-0704-1/06
  Wyświetleń: 2570
 342. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza. Numer ogłoszenia: 54556 - 2010.
  Wyświetleń: 2568
 343. 02.09.2014 r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2565
 344. Ogłoszenie szósego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce
  Wyświetleń: 2565
 345. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 2559
 346. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2007
  Wyświetleń: 2558
 347. Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - Trzebina
  Wyświetleń: 2556
 348. 06.04.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej
  Wyświetleń: 2551
 349. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2551
 350. 07.09.2012 Remonty cząstkowe dróg gminnych - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 2549
 351. 02.10.2012 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy ogłasza przetarg na: Dostawę węgla kamiennego, miału węglowego, ekogroszku i flotokoncentratu do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2542
 352. 17-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2541
 353. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 2541
 354. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie PSZOK w Lubrzy
  Wyświetleń: 2538
 355. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013.
  Wyświetleń: 2538
 356. 10.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie prac ogólnobudowlanych
  Wyświetleń: 2537
 357. 24.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej Skrzypiec
  Wyświetleń: 2537
 358. 30.08.2012 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie - unieważnienie postępownia
  Wyświetleń: 2531
 359. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2531
 360. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 2529
 361. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 2527
 362. Oświadczenia majątkowe za rok 2007
  Wyświetleń: 2515
 363. 13.07.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 2511
 364. Ogłoszenie o 4 przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 2495
 365. 05.11.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2494
 366. Ogłoszenie o zawarciu umowy numer OZU/2006/10/09-949702
  Wyświetleń: 2492
 367. Informacja o wyniku szóstego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 2491
 368. ZMIANA WZORU OFERTY: otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 2491
 369. Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 2490
 370. "Przebudowa dróg gminnych i budowa drogi wewnętrznej na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2489
 371. Informacja o wyniku piątego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 2487
 372. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz uczniów... - UZP 218718-2010
  Wyświetleń: 2484
 373. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu NR OWP/2006/09/18-702929
  Wyświetleń: 2484
 374. Ogłoszenie o podpisaniu umowy nr OWP/2006/01/16-1262720 na dostawę opału do placówek ZGKiM w Lubrzy
  Wyświetleń: 2482
 375. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 2482
 376. 29-09-2015r. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego ŻUK A-15
  Wyświetleń: 2476
 377. Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV - dł. 440m
  Wyświetleń: 2474
 378. 02.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2473
 379. 15.04.2013 ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo do najmu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 2473
 380. 14.08.2012 Ogłoszenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu karty inwentaryzacyjnej Nr 1/2012 zawierającej dane o nieruchomościach
  Wyświetleń: 2472
 381. 23.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku 2013
  Wyświetleń: 2471
 382. Przebudowę powiatowej drogi publicznej nr 1615 O relacji Prudnik ? Gr. Państwa
  Wyświetleń: 2466
 383. 03.02.2016r. - Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 2465
 384. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004 - 2007 i PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004 -2007
  Wyświetleń: 2464
 385. Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie. Numer ogłoszenia: 375984 - 2009
  Wyświetleń: 2460
 386. 02-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2458
 387. Informacja o wynikach drugiego przetargu na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2458
 388. 09.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektów decyzji oraz sporządzanie opinii w zakresie planowania przestrzennego w 2012r.
  Wyświetleń: 2455
 389. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości - Postępowanie nr 2
  Wyświetleń: 2454
 390. Obwieszczenie Wójta - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2451
 391. 05.09.2012 Nabór na stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2448
 392. 05.11.2014 Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Rozbiórkę byłego Domu Zdrojowego w Trzebinie
  Wyświetleń: 2446
 393. 11.07.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa drogi transportu rolnego
  Wyświetleń: 2446
 394. 26.04.2016r.- Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 2446
 395. Informacja o wyniku czwartego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Wyświetleń: 2445
 396. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy na budowę budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą.
  Wyświetleń: 2444
 397. 19.07.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. księgowości oświatowej.
  Wyświetleń: 2443
 398. Ogłoszenie piątego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza położonej w Prężynce
  Wyświetleń: 2441
 399. 05.05.2015r. nabór na stanowisko podinspektor ds informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2440
 400. 14.06.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2440
 401. Oświadczenia majątkowe za rok 2009
  Wyświetleń: 2440
 402. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w m. Lubrza
  Wyświetleń: 2438
 403. 07.05.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie spinalni OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2438
 404. 2011-05-11 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup paliwa (olej napędowy) do autobusu szkolnego.
  Wyświetleń: 2437
 405. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Dytmarów, na części działki o nr ewid. gruntów 65/4 arkusz mapy 1.
  Wyświetleń: 2437
 406. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej na rok 2011 na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2437
 407. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2436
 408. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2436
 409. 04.02.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2432
 410. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2431
 411. 30-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbudowę (modernizację) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów
  Wyświetleń: 2430
 412. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza z zakresu opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepenosprawnymi na rok 2013
  Wyświetleń: 2430
 413. 15.02.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2429
 414. 02.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę ściany zew. holu budynku GOKSIR w Lubrzy, Utwardzenie pasa drogowego w Trzebinie, przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w remizie OSP Dytmarów
  Wyświetleń: 2426
 415. 04.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 2425
 416. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
  Wyświetleń: 2424
 417. 27.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup używanego samochodu komunalnego typu UNIMOG lub równoważnego
  Wyświetleń: 2422
 418. 02.03.2016r. - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej
  Wyświetleń: 2416
 419. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Gmina Lubrza ? Sieć wodociągowa Tranzytowa z pompownią kontenerową Dytmarow ? Lubrza
  Wyświetleń: 2416
 420. Obwieszczenie Wójta Gminy w Lubrzy o umorzeniu postępowania w odniesieniu do wniosku fundacji "Greenings Poland" z siedzibą w Poznaniu.
  Wyświetleń: 2415
 421. 19.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby ZPS w Lubrzy - Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2414
 422. 27.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie worków do segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2414
 423. Nabór na Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji
  Wyświetleń: 2414
 424. 12.08.2013 Wójt Gminy Lubrza ogłasza przetarg na Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2413
 425. 02.08.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2412
 426. 14.12.2012 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę materiałów oraz urządzeń do remizy OSP w Lubrzy
  Wyświetleń: 2412
 427. 12.03.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2411
 428. Poczta
  Wyświetleń: 2411
 429. Przebudowę drogi gminnej (ul: Nowej Naprawy) wraz z przebudową systemu odwodnienia kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 2411
 430. 07.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2410
 431. 13.06.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka na odcinku około 45mb. - Etap I
  Wyświetleń: 2410
 432. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza - Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Jasiona.
  Wyświetleń: 2406
 433. 10.07.2012 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2404
 434. PROTOKÓŁ OCENY OFERTY Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2010
  Wyświetleń: 2403
 435. 02-07-2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2400
 436. 08.07.2013 - Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2398
 437. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul Dożynkowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2395
 438. 07.11.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Modernizację budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2394
 439. Informacja - wyniki przetargu na działki Nr 25 i 26/3 km 4 w Prężynece
  Wyświetleń: 2393
 440. Zmiana zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 2392
 441. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2390
 442. 31.07.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
  Wyświetleń: 2388
 443. Stanowisko ds. Informatyzacji, Informacji Publicznej, Promocji i Archiwum Zakładowego
  Wyświetleń: 2387
 444. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2008 r.
  Wyświetleń: 2387
 445. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie worków do segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2386
 446. 02.09.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa odwodnienia wokół budynku oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 2385
 447. Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Prężynka
  Wyświetleń: 2385
 448. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr UZP 235908-2007
  Wyświetleń: 2384
 449. 04.03.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2381
 450. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. przebudowy elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik na działce nr. ewid. 65/4 obręb Dytmarów ark. mapy 1
  Wyświetleń: 2381
 451. Protokół oceny oferty z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2380
 452. OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/02-1872149 NA DOSTAWĘ KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ. PORAZ II
  Wyświetleń: 2378
 453. Zarządzenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 2377
 454. 28.06.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 2376
 455. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 2375
 456. Unieważnienie postępowania przetargowego nr. OWP/2007/03/02-1872149
  Wyświetleń: 2372
 457. Świadczenie usług zdrowotnych - III postępowanie
  Wyświetleń: 2371
 458. Oświadczenia majątkowe za rok 2008
  Wyświetleń: 2369
 459. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Lubrza ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 2367
 460. 08.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Ułożenie kostki brukowej - utworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2365
 461. 25.06.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Przebudowa pomieszczeń biblioteki w Trzebinie oraz przebudowa pasa drogowego drogi wewnętrznej przy kościele w Trzebinie"
  Wyświetleń: 2365
 462. 04.03.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2364
 463. 07.07.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2362
 464. 23.10.2015r.- Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej w Trzebinie dz. nr 115, 124/1, 157/2 ark. m. 1
  Wyświetleń: 2362
 465. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW w miejscowości Prężynka, Gmina Lubrza, Powiat Prudnicki, Woj. Opolskie”.
  Wyświetleń: 2362
 466. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2360
 467. 06.05.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2356
 468. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2355
 469. 27.03.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2354
 470. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC
  Wyświetleń: 2353
 471. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2009
  Wyświetleń: 2353
 472. Raport z konsultacji społecznych przeprowadzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 20116-2026 z perspektywą do 2030 z dnia 19.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2352
 473. 26.02.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2350
 474. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona Numer ogłoszenia: 290762 - 2010 - Postępowanie nr 2
  Wyświetleń: 2350
 475. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu STAR 200
  Wyświetleń: 2350
 476. Nabór na Rachmistrzów Spisowych
  Wyświetleń: 2350
 477. 17.12.2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2016 roku - postępowanie drugie.
  Wyświetleń: 2349
 478. 30.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Budowa kontenera przeznaczonego na świetlicę wiejską w Słokowie
  Wyświetleń: 2346
 479. 31.03.2015 Nabór na stanowisko podinspektor ds. informatyzacji, informacji publicznej, promocji i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2341
 480. Postanowienie Wójta Gminy Lubrza dla zadania : Remont ( przebudowa ) obiektu mostowego o JNI 01011348 w ciągu drogi powiatowej nr 1250 O nad rzeką Prudnik w m. Skrzypiec
  Wyświetleń: 2339
 481. 11.06.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - rozbudowia budynku OSP w Lubrzy o pomieszczenia kotłowni
  Wyświetleń: 2338
 482. 24.07.2012 Nabór na Stanowisko ds. Przygotowania inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2337
 483. Zdrowotne
  Wyświetleń: 2337
 484. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy budynku socjalnego w Jasionie dz. nr 411 cz. dz. 308 i cz. dz. 307
  Wyświetleń: 2336
 485. 03.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka linii kablowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2333
 486. 16.07.2013 - Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2333
 487. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2333
 488. 03.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Lubrza
  Wyświetleń: 2324
 489. 17.07.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Przebudowa (utwardzenie)pasa drogowego drogi wewnętrznej przy kościele w miejscowości Trzebina na działce nr 695"
  Wyświetleń: 2323
 490. Jak sortować?
  Wyświetleń: 2318
 491. Świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 2318
 492. Świadczenie usług zdrowotnych - II postępowanie
  Wyświetleń: 2318
 493. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.
  Wyświetleń: 2318
 494. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2006 r.
  Wyświetleń: 2315
 495. Przetarg nieograniczony w formie publicznej licytacji o prawo do najmu lokalu użytkowego w miejscowości Dytmarów 2a
  Wyświetleń: 2314
 496. 10.08.2012 Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2310
 497. 03.10.2012 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2309
 498. Ogłoszenie o przetargu - Trzebina
  Wyświetleń: 2307
 499. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011
  Wyświetleń: 2304
 500. 03.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o umorzeniu postępowania dla inwestycji: Przebudowa holu budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubrzy
  Wyświetleń: 2303
 501. 20.08.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Przebudowę pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku remizy OSP w Dytmarowie
  Wyświetleń: 2303
 502. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2009
  Wyświetleń: 2302
 503. 24-02-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2301
 504. 10.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę kontenera asenizacyjnego typu hakowiec
  Wyświetleń: 2299
 505. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA
  Wyświetleń: 2297
 506. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA - LUBRZA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2297
 507. 05.07.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na Zakup nowej koparko-ładowarki wraz z dostawą
  Wyświetleń: 2295
 508. 21.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektów decyzji oraz sporządzanie opinii w zakresie planowania przestrzennego w 2012r.
  Wyświetleń: 2294
 509. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2293
 510. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRZETARGU NA Dostawa opału do placówek GOKSiR w Lubrzy. NUMER OWP/2006/12/08-1613583
  Wyświetleń: 2293
 511. Otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2011r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2292
 512. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 2291
 513. Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Nr UZP 179388-2008
  Wyświetleń: 2289
 514. 11.06.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Budowę boiska do tenisa ziemnego w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 2285
 515. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007
  Wyświetleń: 2282
 516. 08.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont chodnika około 100m2 w miejscowości Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 2281
 517. 25.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania - Rozbudowa budynku OSP w Lubrzy o pomieszczenia kotłowni
  Wyświetleń: 2281
 518. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację pomieszczeń Klubu w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 2281
 519. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Trzebina.
  Wyświetleń: 2281
 520. 13.11.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2274
 521. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 2273
 522. Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym Numer ogłoszenia: 375139 - 2008
  Wyświetleń: 2270
 523. 19.10.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2266
 524. 31.07.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
  Wyświetleń: 2265
 525. Informacja - AZBEST
  Wyświetleń: 2261
 526. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2007 r.
  Wyświetleń: 2259
 527. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża SKRZYPIEC
  Wyświetleń: 2258
 528. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi społeczne pod nazwą " Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników OPS w Lubrzy"
  Wyświetleń: 2258
 529. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku mieszkalnego - Trzebina
  Wyświetleń: 2257
 530. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2006
  Wyświetleń: 2257
 531. 19.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: " Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2256
 532. Świadczenie usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 2256
 533. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2256
 534. 28.05.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: " Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2255
 535. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała-Dobroszewice”.
  Wyświetleń: 2254
 536. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na rok 2012 na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2252
 537. 01.02.2012 Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla Gminy Lubrza na rok 2012
  Wyświetleń: 2250
 538. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza ws. przebudowy elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik na działce nr. ewid. 190 obręb Dytmarów ark. mapy 2
  Wyświetleń: 2248
 539. Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec
  Wyświetleń: 2248
 540. 18.04.2012 Drugie zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę kontenera asenizacyjnego typu hakowiec
  Wyświetleń: 2247
 541. 28.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 2246
 542. Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Nr UZP 235908-2007
  Wyświetleń: 2243
 543. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup ławek i stołów ogrodowych
  Wyświetleń: 2243
 544. 24.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowa (utwardzenie) pasa drogi przy kościele w Trzebinie oraz przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w budynku remizy OSP Dytmarów
  Wyświetleń: 2241
 545. 04.12.2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2016 roku.
  Wyświetleń: 2238
 546. 2-gi przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż samochodu star 200, hakowiec.
  Wyświetleń: 2237
 547. 08.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2234
 548. 29.06.2016r. - Nabór na stanowisko : podinspektor ds. księgowości oświatowej.
  Wyświetleń: 2234
 549. Odpowiedź na zapytania dotyczące sieci wodociągowo tranzytowej z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza
  Wyświetleń: 2232
 550. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 2232
 551. 2012-01-05 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2012r
  Wyświetleń: 2231
 552. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w m. Jasiona
  Wyświetleń: 2229
 553. ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBRZY
  Wyświetleń: 2223
 554. PROTOKÓŁ OCENY OFERTY Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ - 2010
  Wyświetleń: 2221
 555. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie Nr UZP 89480-2008 - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 2216
 556. 11.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 2214
 557. 02.02.2016r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. zezwoleń, zdrowia i zabytków
  Wyświetleń: 2213
 558. 03.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont pomieszczeń w budynku OSP w Trzebinie
  Wyświetleń: 2212
 559. 09.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej na gruntach wsi Jasiona
  Wyświetleń: 2209
 560. 24.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - farmy wiatrowe
  Wyświetleń: 2209
 561. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Starostwa Powiatowego w Prudniku, dla inwestycji obejmującej - przebudowę obiektu mostowego nad rzeką Prudnik w ciagu drogi powiatowej nr 1250 O
  Wyświetleń: 2209
 562. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA
  Wyświetleń: 2208
 563. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Lubrza ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 2208
 564. 13.08.2012 III Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2206
 565. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Prężynka w trybie rokowań
  Wyświetleń: 2206
 566. 04.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Termomodernizacja budynku OSP w Dytmarowie
  Wyświetleń: 2205
 567. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza drugi przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki AHLMANN AL8C
  Wyświetleń: 2203
 568. 22.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2201
 569. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2201
 570. 20.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
  Wyświetleń: 2199
 571. Stanowisko ds. Unii Europejskiej i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 2199
 572. Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka, Działka 129/1;130/1 Numer ogłoszenia: 350382 - 2009
  Wyświetleń: 2196
 573. 19.10.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzednicze : podinspektor ds. gospodarowania mieniem
  Wyświetleń: 2191
 574. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych: Numer ogłoszenia: 65942 - 2011
  Wyświetleń: 2191
 575. Zaproszenie do złożenia oferty do zadania "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza"
  Wyświetleń: 2189
 576. 04.12.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2015 roku.
  Wyświetleń: 2188
 577. Ogłoszenie czwartego rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubrza położonych w Prężynce.
  Wyświetleń: 2188
 578. 16.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa sieci światłowodowej w kanalizacji teletechnicznej.
  Wyświetleń: 2186
 579. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA – LUBRZA - OLSZYNKA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2184
 580. 31.05.2012 II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2178
 581. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2178
 582. 25.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie parkingu dla samochodów dz. nr 271 karta mapy 3 (na placu kościoła) w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2176
 583. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2005
  Wyświetleń: 2173
 584. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2171
 585. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE – NOWY BROWINIEC, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2169
 586. 27.01.2012 Zaproszenie do złożenia ferty cenowej na Wycenę nieruchomości Gminy Lubrza na rok 2012
  Wyświetleń: 2168
 587. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2006
  Wyświetleń: 2167
 588. 13.11.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2166
 589. Świadczenie usług ochrony
  Wyświetleń: 2166
 590. 25-08-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację budynku OSP Trzebina
  Wyświetleń: 2165
 591. 27.11.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2165
 592. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych z dnia 21.03.2011r.
  Wyświetleń: 2165
 593. 04.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2164
 594. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 235908-2007 - Udzielenie i obsługa kredytu 2007.
  Wyświetleń: 2162
 595. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy"
  Wyświetleń: 2162
 596. 24.03.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza
  Wyświetleń: 2155
 597. Dostawa opału do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy
  Wyświetleń: 2155
 598. 10.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2154
 599. 17.05.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2153
 600. 19-01-2016r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieuchomości rolnej
  Wyświetleń: 2152
 601. 18.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec
  Wyświetleń: 2151
 602. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2151
 603. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
  Wyświetleń: 2145
 604. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie. Numer ogłoszenia: 422918 - 2009;
  Wyświetleń: 2145
 605. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 2143
 606. 09.05.2016r. - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych i gminnych w 2016r. w Gminie Lubrza.
  Wyświetleń: 2141
 607. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 2140
 608. 12.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa chodnika z kostki brukowej (ciąg pieszy publiczny)
  Wyświetleń: 2139
 609. Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2139
 610. 14.10.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2138
 611. 06.05.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2136
 612. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Lubrza z dnia 11.10.2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW – LASKOWICE – NOWY BROWINIEC, wyłożonego do publicznego wglądu.
  Wyświetleń: 2132
 613. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza V.7331.2.8.2015.ROŚ
  Wyświetleń: 2126
 614. 09.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : zakup bezgotówkowy paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 2124
 615. ZGKiM w Lubrzy ogłasza przetarg na dostawę paliw płynnych
  Wyświetleń: 2124
 616. Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 227204 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
  Wyświetleń: 2123
 617. 16.07.2013 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 222 w miejscowości Prężynka
  Wyświetleń: 2122
 618. 17.06.2014 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2122
 619. 17.01.2018r. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ORAZ DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
  Wyświetleń: 2118
 620. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rok 2009
  Wyświetleń: 2115
 621. Ochrona
  Wyświetleń: 2114
 622. 22.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby ZPS w Lubrzy
  Wyświetleń: 2113
 623. 23.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o umorzeniu postępowania: "Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec"
  Wyświetleń: 2112
 624. Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2107
 625. 12.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 2106
 626. 04.02.2015 Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2105
 627. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Lubrza , ul. Dożynkowa
  Wyświetleń: 2101
 628. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza Numer ogłoszenia: 163852 - 2009
  Wyświetleń: 2098
 629. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 2097
 630. 04.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia i oświetlenia drogowego w m. Lubrza, ul. Dożynkowa i Spółdzielcza
  Wyświetleń: 2096
 631. 11.10.2012 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy ogłasza przetarg na: Dostawę węgla kamiennego, miału węglowego, ekogroszku i flotokoncentratu do kotłowni obiektów GOKSiR w Lubrzy - wyłonienie wykonawcy
  Wyświetleń: 2096
 632. 26.06.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza przetarg na: Montaż kontenerów modułowych świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 2096
 633. Obwieszczenie - Budowa linii kablowej i linii napowietrznej oraz słupowej stacji transformatorowej w Trzebinie.
  Wyświetleń: 2096
 634. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego lokalizacji farm wiatrowych
  Wyświetleń: 2094
 635. Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 208417 - 2008. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.
  Wyświetleń: 2093
 636. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 2087
 637. 14.06.2012 III Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę kontenerowej świetlicy więjskiej w Jasionie
  Wyświetleń: 2086
 638. Obwieszczenie Wójta - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 2085
 639. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie Prężynka
  Wyświetleń: 2085
 640. Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gmin Prudnik i Lubrza
  Wyświetleń: 2084
 641. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY- II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 2081
 642. 02.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zorganizowanie bezpiecznego przewozu dzieci w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 2080
 643. 1.04.2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publiczbego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TRZEBINA
  Wyświetleń: 2080
 644. 14.08.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przebudowę ściany zewnętrznej holu budynku GOKSiR w Lubrzy
  Wyświetleń: 2071
 645. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 2070
 646. Obwieszczenie Wójta - Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej o oznaczeniu PRD5004_B, Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 2068
 647. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy mostu nad rzeką Prudnik w miejscowości Skrzypiec w ciągu drogi powiatowej Nr 1250 O
  Wyświetleń: 2066
 648. Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym Numer ogłoszenia: 17197-2009; data zamieszczenia: 15.01.2009r.
  Wyświetleń: 2064
 649. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 2064
 650. MPZP Lubrza
  Wyświetleń: 2061
 651. 31.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont drogi na odcinku 290 mb od posesji 75A do skrzyżowania z drogą powiatową Skrzypiec - Trzebina
  Wyświetleń: 2052
 652. 2019
  Wyświetleń: 2049
 653. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 2046
 654. Świadczenie usług ochrony
  Wyświetleń: 2045
 655. 12.05.2015 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o rozbudowę sieci rozdzielczej wodociągowej wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2043
 656. unieważnienie postępowania przetargowego nr. OWP/2007/02/16-1472420
  Wyświetleń: 2043
 657. 29.04.2016r. - nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. dochodów i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 2041
 658. 07-07-2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Trzebina", uchwalonego uchwałą Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 czerwca 2015r.
  Wyświetleń: 2039
 659. Numer ogłoszenia: 132084 - 2007; data zamieszczenia: 01.08.2007 - Przewóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie Gminy Lubrza oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup w latach 2007 - 2010
  Wyświetleń: 2038
 660. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2018
  Wyświetleń: 2037
 661. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza - Prudnik w km. 52+748-54+601 obręb Lubrza.
  Wyświetleń: 2033
 662. 19-06-2015r. Zaproszenie do złożenia oferty na termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu
  Wyświetleń: 2032
 663. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2031
 664. Zmiana rozstrzygnięć Wójta Gminy Lubrza z dnia 09 grudnia 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2028
 665. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 2023
 666. 27.03.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na winosek Tauron Dystrybucja S.A.
  Wyświetleń: 2018
 667. 08.11.2017r. - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2017
 668. 26-01-2016r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2016
 669. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 2010
 670. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 2007
 671. Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 2004
 672. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY- III POSTĘP.
  Wyświetleń: 2004
 673. 16.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę komputerów poleasingowych dla Urzędu Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 2003
 674. 18.11.2014 r. Wykaz nieruchomosci niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2002
 675. 23.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Malowanie spinalni OSP Prężynka
  Wyświetleń: 2002
 676. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r. Numer ogłoszenia: 263905 - 2008
  Wyświetleń: 2002
 677. Informacja o wynikach przeprowadzonego przetargu w dniu 10.12.2015r.
  Wyświetleń: 2001
 678. Odpowiedź na zapytania dotyczących zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 200 000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 2001
 679. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 2001
 680. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy- II postepowanie
  Wyświetleń: 1999
 681. Ogłoszenie o wyborze najkorzysniejszej oferty na przebudowe drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza
  Wyświetleń: 1997
 682. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej do zadania pn.: "Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2018 roku"
  Wyświetleń: 1994
 683. 24.02.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - farmy wiatrowe
  Wyświetleń: 1990
 684. 05.08.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa odwodnienia wokół budynku, oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości - Dytmarów
  Wyświetleń: 1987
 685. Druki i formularze
  Wyświetleń: 1981
 686. Dostawa opału do placówek ZGKIM w sezonie grzewczym 2013/2014
  Wyświetleń: 1979
 687. 12.05.2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1975
 688. 05.09.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych Skrzypiec ...
  Wyświetleń: 1972
 689. 14-12-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1971
 690. Zaproszenie do złożenia oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Lubrza w roku 2015
  Wyświetleń: 1960
 691. Ogłoszenie o wyborze najkorzysniejszej oferty na dostawę (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 1959
 692. 12.05.2015r. Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina
  Wyświetleń: 1958
 693. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie Nr UZP 208417 - 2008 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.
  Wyświetleń: 1957
 694. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1952
 695. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 1949
 696. Świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 1949
 697. 20.11.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa linii kablowej 15kV w obrębie wsi Lubrza
  Wyświetleń: 1944
 698. 15.09.2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o decyzji rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Trzebina.
  Wyświetleń: 1942
 699. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 1941
 700. 21-01-2016 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2016 roku na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1938
 701. 16.12.2016r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2017r. - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 1934
 702. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja i rozbudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszynka. Numer ogłoszenia: 410338 - 2009;
  Wyświetleń: 1930
 703. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów Numer ogłoszenia: 142082 - 2010
  Wyświetleń: 1927
 704. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2011 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM
  Wyświetleń: 1922
 705. 18.07.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Wykoanie przejścia pomiędzy posesjami ul. Wolności nr 60 a nr 62 do ul. Nowej Naprawy
  Wyświetleń: 1921
 706. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy biogazowni rolniczej o mocy ok. 2.0 MW
  Wyświetleń: 1916
 707. 28.07.2015r. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 1913
 708. Petycje
  Wyświetleń: 1913
 709. 23-11-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1911
 710. 14.10.2014 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Modernizację budynku remizy OSP w Dytmarowie poprzez wykonanie odwodnienia (etap I)
  Wyświetleń: 1908
 711. 26.11.2015r.- Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1908
 712. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Ogólnej OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1904
 713. OGŁOSZENIA Podatki Podatki Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 1903
 714. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
  Wyświetleń: 1899
 715. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza
  Wyświetleń: 1898
 716. 13-04-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1896
 717. 01.02.2016r. - Nabór na stanowisko : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1891
 718. Obwieszczenie - przebudowy gminnej drogi publicznej nr 17314 O (ul: Nowej Naprawy)
  Wyświetleń: 1889
 719. 07.12.2011 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 1884
 720. 05.09.2012 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania MPZ przestrzennego oraz przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZ przestrzennego terenu górniczego Trzebina
  Wyświetleń: 1881
 721. 26.11.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci światowodowej w kanalizacji teletechnicznej
  Wyświetleń: 1879
 722. 21-09-2016r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1875
 723. Ogłoszenie o 2-gim przetargu - nieruchomość położnona w Prężynce o pow. 5,500ha.
  Wyświetleń: 1873
 724. 01-12-2015 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1871
 725. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH ORAZ PACZEK POCZTOWYCH I EWENTUALNYCH ICH ZWROTÓW DLA OPS W LUBRZY
  Wyświetleń: 1870
 726. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2011 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA
  Wyświetleń: 1866
 727. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr dz. 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina.
  Wyświetleń: 1865
 728. 18-01-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1864
 729. 2018
  Wyświetleń: 1860
 730. 06-10-2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1854
 731. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Rozbudowa boiska Dytmarów - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1850
 732. 05-01-2016r. - Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1850
 733. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie.
  Wyświetleń: 1841
 734. 20.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Specjalista do spraw koordynowania projektów - Kietrz
  Wyświetleń: 1832
 735. 1.04.2015r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TRZEBINA.
  Wyświetleń: 1830
 736. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Rozbudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia i oświetlenia drogowego w m. Lubrza, ul. Dożynkowa i Spółdzielcza
  Wyświetleń: 1827
 737. 04.06.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania dla inwestycji: Przebudowa holu budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubrzy
  Wyświetleń: 1826
 738. 01-03-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1821
 739. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr P 1267
  Wyświetleń: 1819
 740. 2017
  Wyświetleń: 1815
 741. Unieważnie postępowania Nr 375139-2008, o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (leasing operacyjny) śmieciarki o pojemności 16,0-17,0 m3, na podwoziu samochodowym.
  Wyświetleń: 1815
 742. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1812
 743. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1806
 744. 23.06.2015 r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1801
 745. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 1792
 746. 05.07.2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup karuzel na place zabaw w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 1783
 747. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA Dostawa opału do placówek GOKSiR w Lubrzy. NUMER OWP/2006/12/08-1613583
  Wyświetleń: 1782
 748. 17.12.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Budowa linii kablowej 15kV w obrębie wsi Lubrza
  Wyświetleń: 1779
 749. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 728 198,00 zł
  Wyświetleń: 1775
 750. 19.09.2016 ZGKIM w Lubrzy zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2016/2017
  Wyświetleń: 1757
 751. Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1736
 752. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania na rok 2012, na trerenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1734
 753. 16.06.2015r. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o rozbudowę sieci rozdzielczej wodociągowej wsi Skrzypiec
  Wyświetleń: 1727
 754. 09.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę paliw dla Gminy Lubrza w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1722
 755. Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy OF Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1722
 756. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2018
  Wyświetleń: 1718
 757. 03-08-2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania o kompleksowej przebudowie konstrukcji i poszyciu dachu na budynek kościoła parafialnego w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 1716
 758. Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 1715
 759. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr UZP 179388-2008. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.
  Wyświetleń: 1712
 760. Budżet 2019
  Wyświetleń: 1702
 761. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot.budowy 24 elektrowni wiatrowych do 4 MW każda, wysokości maksymalnej ponad poziomem terenu nieprzekraczającego 200 m, o łącznej mocy 96 MW zlokalizowanych w gm. Lubrza.
  Wyświetleń: 1700
 762. 28.07.2015r. Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Lubrzy przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1699
 763. 27.02.2019r. - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji.
  Wyświetleń: 1692
 764. 14-06-2017r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1650
 765. 20.04.2016r. - Nabór na stanowisko : Specjalista do spraw promocji i monitoringu - Kietrz
  Wyświetleń: 1650
 766. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1648
 767. Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203" obręb Lubrza.
  Wyświetleń: 1635
 768. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na usługi społeczne - usługi z zakresu medycyny pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1627
 769. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1619
 770. 17-04-2018r - Nabór na stanowisko: Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy
  Wyświetleń: 1618
 771. Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2018r.
  Wyświetleń: 1613
 772. Świadczenie usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 1609
 773. Statuty Sołectw
  Wyświetleń: 1608
 774. Obwodowe komisje wyborcze
  Wyświetleń: 1604
 775. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2017
  Wyświetleń: 1600
 776. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1577
 777. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1573
 778. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1563
 779. 14-03-2018r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1545
 780. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1539
 781. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 1508
 782. Terytorialna Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1507
 783. Rok 2016
  Wyświetleń: 1498
 784. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 1497
 785. Rok 2017
  Wyświetleń: 1495
 786. 01.02.2019r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1470
 787. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1461
 788. Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1461
 789. Modernizacja budynku GOK w Lubrzy w zakresie termomodernizacji Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1440
 790. MPZP Trzebina wieś
  Wyświetleń: 1426
 791. 29.01.2015 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2015 roku na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1416
 792. 09.07. 2019 r.- Nabór na stanowisko:młodszy referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 1411
 793. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1404
 794. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1401
 795. Rok 2015
  Wyświetleń: 1387
 796. Szkoła Podstawowa w Lubrzy
  Wyświetleń: 1376
 797. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1361
 798. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1332
 799. 07.11.2018r.- Nabór na stanowisko: referent ds. finansowo- administracyjnych
  Wyświetleń: 1304
 800. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego V.6733.1.13.2019.ZPI
  Wyświetleń: 1303
 801. Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubrzy
  Wyświetleń: 1284
 802. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1279
 803. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1276
 804. Świadczenie usług zdrowotnych na 2019 - OPS
  Wyświetleń: 1276
 805. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 1275
 806. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu na przebudowę elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV Głubczyce - Prudnik
  Wyświetleń: 1261
 807. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2018
  Wyświetleń: 1252
 808. 01.02.2019r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. kadrowych i organizacyjnych
  Wyświetleń: 1251
 809. Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 1251
 810. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1251
 811. 08.05. 2019 r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1250
 812. Ogłoszenie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzebina
  Wyświetleń: 1237
 813. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1228
 814. Elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1220
 815. 07.11.2018r.- Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1206
 816. 05.06.2019 Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 1196
 817. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r. - NR3
  Wyświetleń: 1187
 818. 08.05. 2019 r.- Nabór na stanowisko: referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 1176
 819. Świadczenie usług pocztowych na rok 2019 - OPS
  Wyświetleń: 1168
 820. Decyzja Środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na etapowej budowie "Centrum Usługowo-Handlowe Lubrza"
  Wyświetleń: 1163
 821. 11.06.2019 r.- Nabór na stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1161
 822. 2020
  Wyświetleń: 1155
 823. 22.11.2018r.- Nabór na stanowisko: referent ds. księgowo-kadrowych
  Wyświetleń: 1155
 824. Zaproszenie do złożenia oferty na "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza - w roku 2018"
  Wyświetleń: 1154
 825. Zapewnianie dostępności
  Wyświetleń: 1143
 826. Informacja Wojta Gminy Lubrza o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1135
 827. Świadczenie usług ochrony na 2019r.
  Wyświetleń: 1132
 828. Świadczenie usług pocztowych na 2019r.
  Wyświetleń: 1130
 829. Informacja
  Wyświetleń: 1127
 830. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - organizacja bezpiecznego przewozu dzieci w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  Wyświetleń: 1125
 831. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019
  Wyświetleń: 1120
 832. Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2019r.
  Wyświetleń: 1113
 833. MPZP Wiatraki
  Wyświetleń: 1099
 834. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019
  Wyświetleń: 1099
 835. Budowa latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N - Jasiona
  Wyświetleń: 1098
 836. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.6733.2019
  Wyświetleń: 1090
 837. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2018
  Wyświetleń: 1090
 838. MPZP Skrzypiec tereny zabud.mieszk
  Wyświetleń: 1087
 839. Kontrole
  Wyświetleń: 1086
 840. Obwodowe komisje
  Wyświetleń: 1080
 841. 28-01-2019 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza-Prudnik w km 52+748 do km 54+601"
  Wyświetleń: 1079
 842. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania V.6733.2.9.2019.ZPI
  Wyświetleń: 1067
 843. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1066
 844. Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia domu jednorodzinnego w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 1066
 845. 13-06-2018r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1055
 846. Budowa latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N - Skrzypiec
  Wyświetleń: 1053
 847. Obwieszczenia Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 1050
 848. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w Krzyżkowicach
  Wyświetleń: 1049
 849. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania - Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Nowym Browińcu oraz remont cząstkowy dróg gminnych w 2019r.
  Wyświetleń: 1047
 850. 20-02-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1046
 851. 06-02-2019r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1042
 852. Budowa wybieralnego zbiornika na nieczystości bytowe wraz z przyłączeniami w miejscowości Dobroszewice
  Wyświetleń: 1040
 853. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 1040
 854. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019
  Wyświetleń: 1039
 855. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1038
 856. 20-03-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1036
 857. Wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Skrzypiec dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr G1073150 (dz. nr 481/3) relacji Skrzypiec - Dytmarów w pasie drogowym w km. Od 0+000 do 0+500"
  Wyświetleń: 1036
 858. 2015
  Wyświetleń: 1033
 859. MPZP tereny górnicze Trzebina
  Wyświetleń: 1033
 860. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Olszynce
  Wyświetleń: 1030
 861. Zaproszenie do składania ofert cenowych o udzielenie zamówienia publicznego pt: Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubrza - zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
  Wyświetleń: 1025
 862. 29-08-2018 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1024
 863. Gospodarka Odpadami - Infografiki
  Wyświetleń: 1023
 864. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od stycznia do czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 1023
 865. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własnośc Gminy
  Wyświetleń: 1019
 866. MPZP Prężynka tereny przemysłowe
  Wyświetleń: 1016
 867. Świadczenie usług zdrowotnych na 2019r.
  Wyświetleń: 1016
 868. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1016
 869. Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
  Wyświetleń: 1012
 870. 01-09-2015r.Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Lubrza w Trzebinie-rozbudowa sieci wodociągowej.
  Wyświetleń: 1005
 871. 02.10.2018r. - Nabór na stanowisko : kierowca samochodu osobowego - robotnik gospodarczy
  Wyświetleń: 1001
 872. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2019
  Wyświetleń: 989
 873. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów w miesiącach kwiecień - czerwiec 2019
  Wyświetleń: 988
 874. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 981
 875. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania V.6733.1.9.2019.ZPI
  Wyświetleń: 978
 876. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: "Wykonanie i remont (modernizacja|) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2019 roku."
  Wyświetleń: 973
 877. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 964
 878. Zarządzenie nr 0050.404.2018 Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwiesczeń wyborczych
  Wyświetleń: 961
 879. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowie latarni oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącego słupa linii N/N nr 65/RK-10 - Jasiona
  Wyświetleń: 959
 880. 28-08-2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
  Wyświetleń: 938
 881. 10-07-2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 933
 882. 12-06-2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 923
 883. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 923
 884. 26-08-2015r. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej PW.Wszystkich Świętych w Nowym Browińcu
  Wyświetleń: 922
 885. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: "Wykonanie i remont (modernizacja|) przejść i chodników na terenie Gminy Lubrza w 2019 roku."
  Wyświetleń: 921
 886. Informacja o wyborze oferty na dostawę opału do placówek ZGKiM w sezonie grzewczym 2016/2017
  Wyświetleń: 915
 887. Informacja Wójta o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 913
 888. Zakup pojazdu asenizacyjnego o pojemności 10m3
  Wyświetleń: 903
 889. Obwody Głosowania
  Wyświetleń: 893
 890. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 530 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2018.
  Wyświetleń: 870
 891. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o potanowienich ws nr V.6733.2.2018.ZPI
  Wyświetleń: 866
 892. Budżet 2020
  Wyświetleń: 862
 893. Wybory Prezydenckie 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 855
 894. Rozbudowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia obiektu handlowo - usługowego w miejscowości Olszynka
  Wyświetleń: 839
 895. Stypendia Wójta Gminy Lubrza 2020
  Wyświetleń: 839
 896. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 832
 897. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r. - NR2
  Wyświetleń: 829
 898. Zaproszenie do złożenia oferty: Dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Dytmarowie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach od września do grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 829
 899. 28.01.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 815
 900. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 815
 901. Świadczenie usług ochrony na 2020r.
  Wyświetleń: 815
 902. Informacja OKW o składzie i dyżurach
  Wyświetleń: 809
 903. Transmisja obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 807
 904. Świadczenie usług pocztowych na 2020r.
  Wyświetleń: 801
 905. Zwołanie pierwszych posiedzeń OKW
  Wyświetleń: 799
 906. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 794
 907. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 790
 908. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 789
 909. Transmisja z obrad Rady Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 785
 910. Drogi i transport zbiorowy
  Wyświetleń: 782
 911. Informacja Wójta Gminy Lubrza o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 775
 912. Zakup używanego samochodu specjalnego - pożarniczego
  Wyświetleń: 757
 913. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 749
 914. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 739
 915. Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 733
 916. 01.04.3014 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubrza o zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa budynku OSP
  Wyświetleń: 711
 917. Informacje PKW
  Wyświetleń: 708
 918. Świadczenie usług zdrowotnych na 2020 - OPS
  Wyświetleń: 704
 919. Zarządzenie Wójta w sprawie skreślenia z Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 703
 920. Archiwum nagrań obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 672
 921. Świadczenie usług zdrowotnych na 2020r.
  Wyświetleń: 672
 922. 10.03.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 667
 923. Budowa przyłącza gazu z butli naziemnej o pojemności 2700m3
  Wyświetleń: 666
 924. 08.05.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 661
 925. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 653
 926. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2020"
  Wyświetleń: 652
 927. 13.11.2019r. Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 648
 928. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Trzebina - Dytmarów
  Wyświetleń: 647
 929. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 215 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego - pożarniczego.
  Wyświetleń: 642
 930. MPZP Prężynka
  Wyświetleń: 633
 931. 16-10-2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza.
  Wyświetleń: 631
 932. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 628
 933. Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 621
 934. POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
  Wyświetleń: 620
 935. MPZP Prężynka-Lubrza
  Wyświetleń: 618
 936. Zaproszenie do udziału w negocjacjach dla zamówienia publicznego na "Zakup używanego zarejestrowanego samochodu specjalnego - pożarniczego"
  Wyświetleń: 613
 937. 13.11.2019r. Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 611
 938. Świadczenie usług pocztowych na rok 2020 - OPS
  Wyświetleń: 606
 939. Wykaz rejestrów i ewidencji Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 605
 940. Posadowienie teletechnicznych słupów kompozytowych w pasie drogi gminnej (dz. nr 481/4) relacji Skrzypiec – Dytmarów G 107315 O oraz drogi wewnętrznej dz. nr 301
  Wyświetleń: 594
 941. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 591
 942. 15.09.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. gospodarowania mieniem
  Wyświetleń: 589
 943. MPZP Słoków-Laskowice-Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 589
 944. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
  Wyświetleń: 583
 945. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020
  Wyświetleń: 580
 946. 22.04.2020 r. - Nabór na stanowisko:referent ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 579
 947. MPZP Wiatraki Laskowice - Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 569
 948. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2020
  Wyświetleń: 562
 949. 10.09.2020 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 556
 950. Rok 2019
  Wyświetleń: 556
 951. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy
  Wyświetleń: 543
 952. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r.
  Wyświetleń: 539
 953. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 535
 954. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 527
 955. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą TRZEBINA I
  Wyświetleń: 527
 956. 21.04.2020 r. - Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji, zarządzania drogami i zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 518
 957. Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Lubrza położoną we wsi Słoków przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  Wyświetleń: 518
 958. 06.04.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Wyświetleń: 515
 959. 09.09.2020 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 515
 960. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 512
 961. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2020
  Wyświetleń: 506
 962. Zarządzenie Wójta w sprawie miejsc na plakaty wyborcze
  Wyświetleń: 492
 963. Rok 2018
  Wyświetleń: 490
 964. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą TRZEBINA II
  Wyświetleń: 488
 965. 05.02.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 487
 966. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
  Wyświetleń: 484
 967. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Lubrza
  Wyświetleń: 484
 968. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 482
 969. 16.05.2020 r. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
  Wyświetleń: 481
 970. 26.03.2020 Rozbudowa linii kablowej 0,4kV o długości projektowanego odcinka 29m w miejscowości Skrzypiec
  Wyświetleń: 476
 971. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 469
 972. 23.03.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji i zarządzania drogami
  Wyświetleń: 466
 973. 09.02.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 465
 974. POSTANOWIENIE NR 557/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 460
 975. 08.02.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji i zarządzania drogami
  Wyświetleń: 459
 976. Wzory druków dla wyborców
  Wyświetleń: 459
 977. Spis wyborców
  Wyświetleń: 453
 978. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 448
 979. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w okręgu nr 51
  Wyświetleń: 448
 980. Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 446
 981. Postanowienie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 426
 982. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 416
 983. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inrvestycji drogowej Rozbudowę i przebudowa drogi powiatowej nl 1615 o relacji Trzebina-Krzyżkowice- Granica Państwa
  Wyświetleń: 406
 984. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 825 360,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania"
  Wyświetleń: 401
 985. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania: ,,Wykonanie i remont (modernizacja) przejść i chodników na terenie gminy Lubrza w 2020roku"
  Wyświetleń: 396
 986. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 387
 987. 2021
  Wyświetleń: 386
 988. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
  Wyświetleń: 383
 989. Petycje
  Wyświetleń: 381
 990. Akt pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 378
 991. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2019
  Wyświetleń: 373
 992. Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon, powstających w gospodarstwach rolnych.
  Wyświetleń: 366
 993. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 366
 994. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 359
 995. Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 355
 996. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 355
 997. Zachęcamy do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym oraz w powiązanych z nim konkursach
  Wyświetleń: 351
 998. Informacje Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 340
 999. Wzory druków dla wyborców
  Wyświetleń: 336
 1000. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.: „Remont drogi dla ulicy Dożynkowej w miejscowości Lubrza.”
  Wyświetleń: 334
 1001. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1615
  Wyświetleń: 330
 1002. 02.09.2020r. Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 327
 1003. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 327
 1004. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach,
  Wyświetleń: 321
 1005. Zarządzenie Wójta w sprawie miejsc na plakaty wyborcze na Wybory Prezydenckie zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 318
 1006. 10.06.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 314
 1007. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 313
 1008. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 308
 1009. Postanowienie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 302
 1010. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania: "Remont cząstkowy dróg transportu rolnego w Dytmarowie oraz remont cząstkowy dróg gminnych w 2020 r."
  Wyświetleń: 298
 1011. Informacja ws. naboru wniosków w programach wsparcia na 2021 rok - "Groby i cmentarze wojenne w kraju" i "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju"
  Wyświetleń: 290
 1012. Spis wyborców
  Wyświetleń: 271
 1013. Wniosek na umieszczenie reklamy
  Wyświetleń: 270
 1014. 01.03.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji i zarządzania drogami
  Wyświetleń: 269
 1015. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 269
 1016. 26.08.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 267
 1017. 29.07.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 267
 1018. Obwieszczenie w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 267
 1019. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 262
 1020. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 260
 1021. Budżet 2021
  Wyświetleń: 259
 1022. Petycje 2021
  Wyświetleń: 257
 1023. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 257
 1024. Zawiadomienie o awarii urządzenia
  Wyświetleń: 255
 1025. 02.09.2020r. Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubrza położonej we wsi Dytmarów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 251
 1026. Akt pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 249
 1027. 16.04.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 247
 1028. Budżet 2019 - kopia
  Wyświetleń: 246
 1029. 05.08.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 245
 1030. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 242
 1031. 26.04.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 236
 1032. 26.05.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 236
 1033. List Wójta Gminy Lubrza do Rolników
  Wyświetleń: 225
 1034. 21.10.2020 - Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dytmarów
  Wyświetleń: 224
 1035. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego V.6721.5.2019.ZPI
  Wyświetleń: 224
 1036. Budżet 2019 - kopia - kopia
  Wyświetleń: 222
 1037. 28.04.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 212
 1038. Zostało przygotowane stanowisko komputerowe do samospisu w Urzędzie Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 205
 1039. Informacja o sposobach weryfikacji tożsamości rachmistrzów.
  Wyświetleń: 204
 1040. Petycje 2020
  Wyświetleń: 198
 1041. 21.10.2020 - Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dytmarów
  Wyświetleń: 195
 1042. 07.10.2020 Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 190
 1043. Karty zabytków
  Wyświetleń: 188
 1044. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2019 przez Gminę Lubrza
  Wyświetleń: 173
 1045. Plan działania
  Wyświetleń: 172
 1046. Petycje 2019
  Wyświetleń: 165
 1047. Vademecum PSR
  Wyświetleń: 165
 1048. 07.10 2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 164
 1049. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2020 przez Gminę Lubrza
  Wyświetleń: 163
 1050. Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.
  Wyświetleń: 160
 1051. Świadczenie usług ochrony na 2021r.
  Wyświetleń: 160
 1052. Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.
  Wyświetleń: 159
 1053. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021
  Wyświetleń: 159
 1054. Świadczenie usług zdrowotnych na 2021r.
  Wyświetleń: 156
 1055. Zasady korzystania z usługi komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym w Urzędzie Gminy w Lubrzy
  Wyświetleń: 153
 1056. 09.03.2021 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania "Rekonstrukcja obiektów mostowych.”
  Wyświetleń: 149
 1057. Świadczenie usług pocztowych na 2021r.
  Wyświetleń: 149
 1058. Jasiona
  Wyświetleń: 148
 1059. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2021
  Wyświetleń: 147
 1060. Lubrza
  Wyświetleń: 146
 1061. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2021
  Wyświetleń: 145
 1062. 19.02.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Lubrza
  Wyświetleń: 144
 1063. Loteria dla rolników
  Wyświetleń: 144
 1064. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa instalacji systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej składającej się z dwóch silników gazowych V.6733.1.2021. ZPI
  Wyświetleń: 143
 1065. Prężynka
  Wyświetleń: 143
 1066. Ważna zmiana dla użytkowników gospodarstw rolnych !
  Wyświetleń: 143
 1067. 17.03.2021 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania "Budowa urządzeń melioracji wodnych w Jasionie na dz. nr 386
  Wyświetleń: 141
 1068. II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do zadania pn.:"Dostawa paliw dla Gminy Lubrza na rok 2021
  Wyświetleń: 141
 1069. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lubrza z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2021
  Wyświetleń: 139
 1070. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
  Wyświetleń: 139
 1071. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 137
 1072. 09.03.2021 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania "Budowa urządzeń melioracji wodnych w Jasionie na dz. nr 386 i 385."
  Wyświetleń: 134
 1073. 2018
  Wyświetleń: 132
 1074. Opracowywanie Planu Miejscowego wsi Lubrza dla działki nr 403-3 na ul. Wolności
  Wyświetleń: 128
 1075. 12.04.2021 Zaproszenie do złożenia oferty 94/2021 „MIODODAJNI – zagospodarowanie wiejskiej przestrzeni w Lubrzy zgodnie z naturalnymi i specyficznymi zasobami tej miejscowości”
  Wyświetleń: 125
 1076. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 121
 1077. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 117
 1078. Olszynka
  Wyświetleń: 116
 1079. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2019
  Wyświetleń: 114
 1080. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2020
  Wyświetleń: 112
 1081. Laskowice
  Wyświetleń: 110
 1082. 30.03.2021 Zaproszenie do złożenia oferty 94/2021 „MIODODAJNI – zagospodarowanie wiejskiej przestrzeni w Lubrzy zgodnie z naturalnymi i specyficznymi zasobami tej miejscowości”
  Wyświetleń: 108
 1083. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
  Wyświetleń: 108
 1084. Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 107
 1085. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 104
 1086. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 101
 1087. 01.06.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
  Wyświetleń: 100
 1088. Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 99
 1089. Dytmarów
  Wyświetleń: 96
 1090. Skrzypiec
  Wyświetleń: 92
 1091. Dobroszewice
  Wyświetleń: 90
 1092. ESP - Wymogi dla dokumentów elektronicznych
  Wyświetleń: 90
 1093. 15.02.2021 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej 40
  Wyświetleń: 88
 1094. 17.02.2021 Wykaz nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Trzebina, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 88
 1095. Nowy Browiniec
  Wyświetleń: 87
 1096. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Jak dokonać samospisu przez Internet?
  Wyświetleń: 77
 1097. 07.06.2021 r. Nabór na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 75
 1098. Krzyżkowice
  Wyświetleń: 70
 1099. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2018
  Wyświetleń: 69
 1100. Rok 2020
  Wyświetleń: 69
 1101. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, na wniosek ZGKiM w Lubrzy, ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną,
  Wyświetleń: 59
 1102. Słoków
  Wyświetleń: 59
 1103. 14.04.2021 r Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat
  Wyświetleń: 57
 1104. Trzebina
  Wyświetleń: 56
 1105. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2016
  Wyświetleń: 50
 1106. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 47
 1107. WNIOSEK o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy
  Wyświetleń: 43
 1108. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 41
 1109. Petycja 2/2020
  Wyświetleń: 40
 1110. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2015
  Wyświetleń: 35
 1111. 10.06.2021 r. Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 33
 1112. Petycja 3/2021
  Wyświetleń: 32
 1113. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na rok 2017
  Wyświetleń: 31
 1114. Petycja 1/2020
  Wyświetleń: 30
 1115. Petycja 2/2021
  Wyświetleń: 30
 1116. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – granica Państwa w miejscowości Trzebina wraz z rozbiórką istniejącego mostu JNI01011347
  Wyświetleń: 29
 1117. Petycja 1/2021
  Wyświetleń: 28
 1118. Petycja 1/2019
  Wyświetleń: 24
 1119. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2020
  Wyświetleń: 23
 1120. 26.05.2021 r Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 21
 1121. Petycja 3/2020
  Wyświetleń: 19
 1122. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2019
  Wyświetleń: 17
 1123. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2014
  Wyświetleń: 17
 1124. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2015
  Wyświetleń: 17
 1125. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2018
  Wyświetleń: 15
 1126. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2016
  Wyświetleń: 13
 1127. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2017
  Wyświetleń: 13